چاپ کردن این صفحه

اولدسانگس هفدهم مراداد 1395


هر هفته از راديو فرهنگ همراه هستيم با برنامه محبوب و پر شنونده اولدسانگس با هنرمندان خوب و شايسته ميهمن پرويز مريخى و منصور تهرانى در هفدهمين روز از ماه مرداد در برنامه اى شاد به موسيقى خاطره انگيز اشاره رفت و هنرمندانى

كه پيشرو در سبك خود بودند ، پايان برنامه به ياد عباس مهرپويا ترانه ساربان را پيشكش به شنوندگان داشتيم

رسانه