چاپ کردن این صفحه

اولدسانگس از راديو فرهنگ دربيست و چهارمين روز از ماه آبان

اولدسانگس از راديو فرهنگ دربيست و چهارمين روز از ماه آبان

  همراه هستم با  آقاى پرويز مريخى و منصور تهرانى  در بخش اولدسانگس يا ترانه هاى خاطر انگيز از راديو فرهنگ  در هفدهمين روز از ماه آبان هر هفته در ابتدای برنامه های رادیو فرهنگ ، منصور تهرانی سرپرست رادیو فرهنگ به همراه پرویز مریخی به معرفی آثار موسیقیایی گرانبها و توضیح و تفسیر این آثار می پردازند. 

رسانه