چاپ کردن این صفحه

رادیو فرهنگ : برنامه این هفته دوم فروردین 1394

با شادباش های نوروزی برنامه های رادیو فرهنگ عبارت بود از:  زادروز١٠٨ مين سال اختر چرخ ادب پروين اعتصامى ، آنگاه زادروز ٨٦ مين سال زنده ياد اخوان ثالث و در ادامه زادروز زنده ياد استاد هوشنگ گلشيرى در ٧٧ مين سال ،

گزارشى خواهيم داشت از ملى شدن صنعت نفت در سال آن ، گفتگوهاى اين هفته : سخنى با بانو شيوا گنجى فعال حقوق زنان و گزارشى از شرايط زندانيان سياسى  زن در سال گذشته بويژه زندان قرچك ورامين و اشاره اى به ساير زندانها ، چون هر يكشنبه همراه هستيم با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش كارگرى و حقوق بشرى  و آگاهى از آخرين تحولات اعتراضى كارگرى و جنبشهاى مردمى . در بخش گرانمايگان سخنور از سعيد اوحدى با آخرين بخش منظومه شيوا ودلنشين فرامرز نامه كه بخش هشتم ميباشد . اخبار زندانيان سياسى را از سعيد اوحدى خواهيم شنيد و سرانجام در همكارى راديو فرهنگ با سيماى رهايى  پيامهاى نوروزى فعالين حقوق بشرى از جمله دكتر ملكى ، نرگس محمدى ، مهوش علاسوندى ، اختر قاسمى ، سعيد اوحدى ، محمد زمانى ، صبرى حسنپور و .... را باز پهش خواهيم نمود ، نوروزتان خجسته و پيروز باد:

 

 

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 03 فروردين 1394 ساعت 16:20

رسانه