پنجشنبه 30 دي 1400 Thursday 20 January 2022 16 جمادی‌الثانی 1443
خبرهای تازه

:
تو بيدار باش و جهاندار باش / خردمند و راد و بى آزارباش
بادرودى به گرماى خورشيد و به بلنداى آسمان ، راديو فرهنگ در هفدهمين روز از ماه امرداد همراه ميباشد چون هر يكشنبه مهرشيد ايرانى در كنار شما دوستان گرامى با برنامه هاى گوناگون و متنوع كه شامل : سخن نخست از منصور تهرانى ترانه سرا و فيلمساز كه اين هفته با هنرمند خوانند و نوازنده پژمان فروتن و سپس همراه خواهيم شد با برنامه اولدسانگس از پرويز مريخى

، يادها و ماندگارها از بانو رفعت زين الدين اين هفته : يادى از حسين پناهى شاعر ، نويسنده و بازيگر در دوازدهمين سال درگذشت وى ، زادروز ١٠٣ سالگى زنده ياد محمد قاضى مترجم سرشناس را شاد باش ميگوييم ، گراميداشت يادپرویز شاهین‌خو بازیگر 101ساله سينما كه روز گذشته چشم از جهان بربست ، همچنين سالروز فرمان مشروطيت در صدو ده سال پيش از اين .آنگاه داستان خواني بانو ميترا درويشيان كه اين هفته داستان منتشر نشده برگ نوشته و اجرا ميترا درويشيان را خواهيم شنيد ، سپس در ادامه برنامه ها پيام مادران صلح دادخواه از بانو مهناز باقرى را ميشنويم و چون هر يكشنبه اخبار جنبش كارگرى و خيزش هاى مردمى را همراه هستيم با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش سنديكايى و حقوق بشرى گفتگوهاى اين هفته نخست با مادر رنجديده مريم نقاش زرگان زندانى عقيدتى محبوس در زندان اوين را ميشنويم و آنگاه با زندانى سياسى افشين سهراب زاده كه در زندان به بيمارى سرطان مبتلا گرديده در گفتگو خواهيم بود و پيام وى را خواهيم شنيد ،گفت و شنود با شاهرخ نجاتى از عرفان حلقه و از شاگردان محمدعلى طاهرى زندانى عقيدتى را در مورد اتهام توهين به پيامبر كه به آقاى طاهرى نسبت داده شده راميشنويم و همچنين در پايان گفت و شنوداين هفته همراه هستيم با راحله فرج زاده خواهر جانباخته راه آزادى شهرام فرج زاده كه در عاشوراى ٨٨ توسط ماشين نيروى انتظامى جان باخت را خواهيم داشت و اشاره خواهيم داشت به مادران خاوران و كشتار سال ٦٧ زندانيان سياسى ، از اين هفته بخش شعر خوانى برنامه اى از مريم ريىس دانا شاعر و نويسنده را براى دوستان ارمغان داريم ، گزارش كوتاهى از المپيك ريو و شركت تيم ايران را خواهيم داشت و سپس بخش چهارم منظومه سام نامه از خواجوى كرمانى در اين برنامه با سعيد اوحدى همراه خواهيم بود .
سامانه راديو فرهنگ براى شنيدن در هر گوشه اين گيتى پهناور
http://radiofarhang.nu/
و يا
Www.mnf.nu
https://telegram.me/raadiofarhang
تلفن هاى پيوند با راديو :
٠٠٤٦٣١٢٤٩٥٠٠
٠٠٤٦٣١٢٤٩٥٠١
ميباشد با ما همراه باشيد

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top