پنجشنبه 30 دي 1400 Thursday 20 January 2022 16 جمادی‌الثانی 1443
خبرهای تازه

آخرين برنامه راديو فرهنگ در سالى كه پشت سر ميگذاريم ، در ششمين روز از ماه دى

بادرودى به گرماى خورشيد و به بلنداى آسمان در آستانه سال نو ميلادى و آخرين برنامه راديو فرهنگ در سالى كه پشت سر ميگذاريم ، در ششمين روز از ماه دى همراه هستيم چون هر يكشنبه مهرشيد ايرانى با راديو فرهنگ صداى مهر دوستى در برنامه ويژه كريسمس در كنار ميهمانان ارجمندمان كه در پيوند با چنين جشن فرخنده اى خواهيم

داشت ، سخن نخست از منصور تهرانى ترانه سرا و فيلمساز را خواهيم شنيد كه همراه با آقاى پرويز مريخى برنامه اولدسانگس را پيشكش به شنوندگان خواهند داشت ، گفتگوهاى سياسى اين هفته به پيام مبارزان بمناسبت سال نو مسيحى ويژه داده شده ، نخست با مهندس هاشم خواستار از كانون صنفى معلمان و آنگاه مهندس حشمت طبرزدى دبيركل جبهه دمكراتيك و سپس زندانى سياسى سيد محمد ابراهيمى و در ادامه آقاى رضا شريفى بوكانى از زندانيان سابق ، پيام مادران صلح دادخواه برنامه اى ويژه از بانو مهناز باقرى فعال جنبش زنان از ديگر برنامه امروز راديو ميباشد و چون هر يكشنبه اخبار جنبش كارگرى و خيزش هاى مردمى را همرا هستيم با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش سنديكايى و حقوق بشرى ، يادها و ماندگارهاى اين هفته از بانو رفعت و چند بزرگداشت و يادمان از جمله شادباش زادروز نصرت كريمى و بهر ام بيضايى و سپس يادى از محمد نورى ، احمد محمود ، استادباستانى پاريزى و داريوش رفيعى كه در اين هفته زادروزشان بود ، اين هفته در برنامه گرانمايگان سخنور بخش نهم در سلسله گفتار برزو نامه كه منظومه اى است از عطايى رازى ميباشد در برنامه اى از سعيد اوحدى ، و در پايان اخبار زندانيان سياسى و عقيدتى را همراه با چند گزارش ديگر به آگاهى دوستان خواهيم رساند.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 07 دی 1394 ساعت 21:20

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top