پنجشنبه 30 دي 1400 Thursday 20 January 2022 16 جمادی‌الثانی 1443
خبرهای تازه

در نوردهمين روز از ماه مهر با برنامه هاى گوناگونى كه از راديو فرهنگ فراهم آورده ايم

با درودهاى پاكدلانه همراه هستيم در  نوردهمين روز از ماه مهر با برنامه هاى گوناگونى كه از راديو فرهنگ فراهم آورده ايم  همراه با ميهمانان ارجمندى كه در پيوند با رويداهاى روز و هفته خواهيم داشت

، نخست برنامه را در كنار دو هنرمند برجسته موسيقى آقايان منصور تهرانى و پرويز مريخى با برنامه پرشنونده اولدسانگس آغاز خواهيم نمود  ، در بخش گفتگوهاى اين هفته  همراه هستيم نخست با بانو فريبا داودى مهاجر  روزنامه نگار واز فعالين حقوق زنان در ادامه جستار خشونت و اينبار خشونت جنسى خاكسترى سپس  با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش سنديكايى و حقوق بشرى در گفتگو خواهيم بود و درمورد موفقيت فراخوان معلمان در سراسر كشور و رمز موفقيت آن به سخن خواهيم نشست ، برنامه پيام مادران صلح دادخواه از بانو مهناز باقرى از فعالين سياسى را خواهيم شنيد و همچنين گفتگويى خواهيم داشت با يكى از فعالين تجمع روز گذشته در برابر زندان اوين درمورد  انگيزه و اهداف اين همايش ، يادها و ماندگارهاى اين هفته از بانو رفعت بدينگونه فراهم آورده شده : گراميداشت ياد احمد محمود نويسنده توانا كه در سيزده سال پيش ازين زندگى را بدرود گفت ، سپس با ياد فريدون فروغى در چهاردهمين سالى كه او را از دست داديم برنامه را ادامه خواهيم داد ، همچنين يادى از فريدون فرخزاد در بيست و سومين سالى كه توسط ماموران جمهورى اسلامى كشته شد و سرانجام با ياد استاد ايرج افشار نويسنده ،  تاريخ نگار و محقق در نودمين سال زادروزش برنامه را به پايان خواهيم برد سرانجام  بخش دوازدهم  شهريار نامه از عثمان مختارى و ديدار شهريار با فرامرز و بانو گشسب كه براى آوردن شهريار به هندوستان آمده اند  در برنامه اى از سعيد اوحدى و در پايان اخبار زندانيان سياسى و عقيدتى را به آگاهى دوستان خواهيم رساند

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 مهر 1394 ساعت 20:55

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top