پنجشنبه 30 دي 1400 Thursday 20 January 2022 16 جمادی‌الثانی 1443
خبرهای تازه

بادرودهاى سرودگونه به دوستان گرامى :

همراه هستيم در هشتمين روز از ماه شهريور با برنامه هاى گوناگونى كه از راديو فرهنگ فراهم آورده ايم  با ميهمانان ارجمندى كه در پيوند خواهيم بود ، در كنار  دو هنرمند برجسته موسيقى آقايان منصور تهرانى و پرويز مريخى با برنامه پرشنونده اولدسانگس هستيم ، در بخش گفتگوهاى اين هفته  همراه هستيم نخست با بانو نسرين ستوده وكيل دادگسترى در مورد احضار ايشان به دادگاه و تهديدهاى انجام شده ، سپس با بانو فريبا داودى مهاجر در مورد خشونت بشكل عام و بويژه خشونت خانگى ، خشونت نه تنها در خانه بلكه در محيط كار

، مراكز آموشى و در اجتماع اعمال ميشود و در پيوند با علل و انگيزه آن به سخن مى پردازيم ، در ادامه گفت و شنودى خواهيم داشت با بانو هديه نيكزاد در مورد مشكلات حاميان حيوانات در ايران ، كشتار شهريور سال ٦٧ و گراميداشت قربانيان اين فاجعه ملى را با آقاى آرون عسگرى همراه خواهيم بود و چون هرهفته اخبار جنبش كارگرى و مردمى را از آقاى منصور اسانلو فعال جنبش سنديكايى و حقوق بشرى خواهيم شنيد . يادها و ماندگارهاى اين هفته از سعيد اوحدى بدينگونه فراهم آورده شده : گراميداشت زنده ياد اخوان ثالث در بيست و پنجمين سالى كه سر بر بستر خاك نهاد ، يادى از جهان پهلوان تختى كه در چهل و هشت سال پيش از اين چشم از جهان بربست ، زادروز خجسته هفتاد و چهار سالگى على اشرف درويشان نويسنده مردمى را شادباش ميگوييم و همراه هستم با ميترا درويشان خواهر خردمند استاد و قصه خوانى كوتاهى از نوشته هاى آقاى درويشيان ، يادى از بيژن نجدى شاعر و نويسنده در هجدهمين سال درگذشت او گراميداشت زنده ياد اخوان ثالث در بيست و پنجمين سالى كه سر بر بستر خاك نهاد ، يادى از جهان پهلوان تختى كه در چهل و هشت سال پيش از اين چشم از جهان بربست ، زادروز خجسته هفتاد و چهار سالگى على اشرف درويشان نويسنده مردمى را شادباش ميگوييم و همراه هستم با ميترا درويشان خواهر خردمند استاد و قصه خوانى كوتاهى از نوشته هاى آقاى درويشيان ، يادى از بيژن نجدى شاعر و نويسنده در هجدهمين سال درگذشت او .  بخش هشتم  شهريار نامه از عثمان مختارى و به پادشاهى رسيدن فرانك كه دلداده شهريار ميباشد برنامه اى از سعيد اوحدى و سرانجام اخبار زندانيان سياسى و عقيدتى را به آگاهى دوستان خواهيم رساند

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 08 شهریور 1394 ساعت 20:32

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top