پنجشنبه 30 دي 1400 Thursday 20 January 2022 16 جمادی‌الثانی 1443
خبرهای تازه

همراه هستيم در نخستين روز از ماه شهريور با برنامه هاى گوناگونى كه از راديو فرهنگ فراهم آورده ايم

رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند / چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند

همراه هستيم در نخستين روز از ماه شهريور با برنامه هاى گوناگونى كه از راديو فرهنگ فراهم آورده ايم  با ميهمانان ارجمندى كه در پيوند خواهيم بود

، در كنار  دو هنرمند برجسته موسيقى آقايان منصور تهرانى و پرويز مريخى با برنامه پرشنونده اولدسانگس هستيم ، در بخش گفتگوهاى اين هفته  همراه هستيم با بانو فريبا داودى مهاجر در مورد خشونت بشكل عام و بويژه خشونت خانگى ، خشونت نه تنها در خانه بلكه در محيط كار ، مراكز آموشى و در اجتماع اعمال ميشود و در پيوند با علل و انگيزه آن به سخن مى پردازيم ، همچنين با توجه به اينكه  در شهر ازمير تركيه در اعتراض به دير كرد رسيدگى به پرونده مهاجرين و پناهندگان ايرانى تجمعى موفقيت آميزى برگزار شد  گزارش كامل اين گردهم آيى و حركت اعتراضى را از آرون عسگرى فعال حقوق بشرى و از مسئولين اين گردهم آيى خواهيم شنيد ، يادها و ماندگارها هر هفته از راديو فرهنگ برنامه اى از بانو رفعت : اين هفته گراميداشت نخستين سال در گذشت غزال غزل شعر پارسى سيمين بهبهانى ميباشد و ويژه برنامه اى تدارك ديده شده، سرانجام چون هرهفته اخبار جنبش كارگرى و مردمى را با آقاى منصور اسانلو خواهيم داشت ، بخش هفتم شهريار نامه از عثمان مختارى برنامه اى از سعيد اوحدى و سرانجام اخبار زندانيان سياسى و عقيدتى را به آگاهى دوستان خواهيم رساند ، سامانه راديو فرهنگ براى شنيدن در هر گوشه اين گيتى پهناور

http://radiofarhang.nu/

و يا

Www.mnf.nu

ميباشد ، همراه با ما باشيد

پيروز باشيد

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top