پنجشنبه 30 دي 1400 Thursday 20 January 2022 16 جمادی‌الثانی 1443
خبرهای تازه

رادیو فرهنگ برنامه سوم خرداد 1394

اين هفته سومين روز از ماه خرداد از راديو فرهنگ با ميهمانان گرانمايه در كنار شما خواهيم بود ، برنامه هايى كه فراهم آورده شده از جمله : گفت و شنودى با استاد ارجمند دكتر محمد ملكى در پيوند با آخرين شرايط بانو نرگس محمدى در زندان و ساير زندانيان سياسى ، گفتگو با آقاى مهرداد امين وزيرى فعال جنبش كارگرى كه پنج سال و نود و يك روز حبس تعزيرى او به وكيلش ابلاغ شد

و آخرين خبرها از ساير زندانيان جنبش كارگرى را خواهيم شنيد ، سپس همراه خواهيم بود با بانو شيوا گنجى كه در مورد سه زندانى سياسى بانوان آتنا دائمى ، نگار حائرى و آتنا فرقدانى سخن خواهند گفت ، آنگاه با پژوهشگر آقاى احد قربانى در مورد آخرين كتابى كه انتشار داده اند در گفتگو خواهيم بود سخن نخست از منصور تهرانى و همراهى با برنامه اولدسانگس از پرويزمريخى ،يادها و ماندگارها برنامه اى از بانو رفعت زين الدين : اين هفته در ستايش بزرگدشت حكيم عمر خيام برنامه ويژه اى تدارك ديده شده و زادروز خجسته استاد زنده ياد جليل شهناز در نود و چهارمين سال را شادباش ميگوييم. چون هر هفته اخبار جنبش كارگرى و اعتراضات مردمى را از آقاى منصور اسانلو  فعال جنبش سنديكايى و حقوق بشرى را خواهيم شنيد ، در ادامه بخش هشتم از منظومه جهانگير نامه را همراه خواهيم شد با سعيد اوحدى ، اخبار زندانيان سياسى چون هر يكشنبه و بروز شده از بانو رفعت و سعيد اوحدى و سرانجام چند خبر حقوق بشرى از ديگر برنامه هاى امروز ميباشد .

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top