چاپ کردن این صفحه

بخش پنجم سلسله گفتار راديو فرهنگ با رضا بديعى در مورد گذار از استبداد به دمكراسى

بخش پنج از سلسله گفتارهاى راديو فرهنگ با رضا بديعى کنشگر مدنی و مدافع حقوق بشر ، درباره گذار خشونت‌ پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی، در اين بخش نخست با ياد دكتر مصدق و در سالروز درگذشت وى

برنامه را آغاز نموده و سپس آقاى بديعى به مبارزه خشونت پرهيز دكتر مصدق اشاره داشتند و درسهايى كه از تحولات آن دوران ميشود گرفت كه مهمترين آن سامانى و همبستگى براى رسيدن به استقلال و آزادى و عدالت اجتماعى ميباشد، ساماندهى مبارزات دادخوهانه مردم و ايجاد همبستگى و تفاهم در تشكلهاى مستقل يكى از شيوه هاى اين مبارزه ميباشد ، در اين گفتگو به حوادث دهه سى و كودتاى ٢٨ مرداد و سركوب پس از آن اشاره شد ، توجه دوستان را به شنيدن اين گفتگو جلب مينمايم

آخرین ویرایش در شنبه, 14 اسفند 1395 ساعت 20:28

رسانه