چاپ کردن این صفحه

گفت و شنود راديو فرهنگ با پوريا ابراهيمى فعال حقوق بشر و زندانى سياسى سابق

گفت و شنود راديو فرهنگ با پوريا ابراهيمى فعال حقوق بشر و زندانى سياسى سابق ، اين گفتگو نخست با شادباش سال نو ميلادى به شنوندگان آغاز ميشود و سپس آشنايى كوتاهى از فعاليتهاى پوريا و بازداشت و زندانى شدن وى در چند مرحله خواهيم شنيد ، روز گذشته دادگاه پوريا ابراهيمى بدون حضور وى

برگزار گرديد و به گزارشى در اين زمينه پرداخته شد ، آنگاه به موارد مهمي از جمله احتمال به مرخصى آمدن گلرخ و اعزام آرش به مرخصى درمانى و همچنين شرايط ديگر اعتصاب كنندگان غذا ( على شريعتى ، زرتشت احمدى راغب ، سعيد شيرزاد ) اشاره گرديد ، بخش اصلى اين گفتگو در پيوند با زندان اوين و شفاف سازى سالن ها و بندهاى مختلف آن ميباشد و در ادامه نقش ارگانها و نهادهاى مختلف در بازداشت فعالين سياسى و مدنى و بردن به قرنطينه و سپس به بندهاى مربوط به آنها مورد بررسى گرفت ، عدم تفكيك جرايم در زندان اوين و فشار مضاعف از اين جهت بر زندانيان سياسى و عقيدتى از ديگر موارد گفتگو ميباشد ، و سرانجام در بخش پايانى اين گفتگو از زندان كرج و سالن و بندهاى آن و بويژه دارالقران سخن بميان آورده شد ، توجه دوستان گرامى را به شنيدن اين گفت و شنود جلب مينمايم

آخرین ویرایش در یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 18:46

رسانه