دوشنبه 6 تير 1401 Monday 27 June 2022 27 ذی‌القعده 1443
خبرهای تازه

گفتگو با منصور اسانلو سی و یکم خرداد 1394

اخبار جنبش كارگرى همراه با منصور اسانلو

درود و مهر بسيار : از راديو فرهنگ اخبار جنبش كارگرى و خيزش هاى مردمى را هر هفته يكشنبه همراه با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش كارگرى و سنديكايى را پى خواهيم گرفت در سى و يكمين روز از ماه خرداد  به اخراج دسته

جمعى خبرنگارن بخش كارگري ايلنا و علت آن اشاره شد و همچنين  به خبر در گذشت زندانى عقيدتى و پايه گذار حلقه عرفان آقاى محمدعلى طاهرى كه توسط بانو شهناز نيرومنش اعلام شد سخن داشتيم ، توجه شما را به شنيدن اين گفتگو جلب مينمايم

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top