شنبه 22 مرداد 1401 Saturday 13 August 2022 15 محرم 1444
خبرهای تازه
گرانمایگان سخنور

گرانمایگان سخنور

برنامه گرانمایگان سخنور که از بخشهای مورد توجه شنوندگان رادیو فرهنگ است به شاهنامه و قصه های مربوط به آن اختصاص دارد. شما می توانید هر هفته قصه ای از شاهنامه را با روایت های شیرین سعید اوحدی بشنوید.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درود بخش سوم از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم . در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهريار و دست رد زدن اين عشق به سينه مرجانه و ادامه داستان كه اينبار فرانك دختر هيتال شاه كه دشمن شهريار است دل به عشق شهريار بسته
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درودهاى پاكدلانه : بخش دوم از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد فردا از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم . در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهريار و دست رد زدن اين عشق به سينه مرجانه و ادامه داستان ميپردازم ، بزرگانى كه اين منظومه را گردآورى نموده انده از جمله استاد
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درودهاى پاكدلانه : بخش نخست از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد فردا از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم . بزرگانى كه اين منظومه را گردآورى نموده انده از جمله استاد زنده ياد جلال الدين همايىنویسنده، ادیب، شاعر، ریاضی‌دان و مورّخ معاصر كه در شعر تخلصش «سنا» بوده
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
در ادامه و بخش يازدهم از منظومه جهانگير نامه از سعيد اوحدى همراه با بانو رفعت به جمعبندى از اين داستان شيوا پرداخته شد و فراز نشيب آن و پيامى كه در آن نهفته شده اشاره داشتم ،
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
درود و مهر : بخش دهم و پايانى منظومه بسيار شيوا و دلنشين جهانگير نامه را امروز در راديو فرهنگ پيشكش دارم به دوستاران فرهنگ ايرانزمين ، اين منظومه ارجمند شامل ٦٠٢٩ بيت ميباشد و داستان جهانگير پسر رستم است و سراينده كه قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم ميزيسته تلاش نموده تا داستانى شبيه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگيز آن بركنار باشد ، زيرا در شاهنامه فردوسى بزرگ سهراب به دست پدر كشته ميشود و در اينجا پس از جنگى سخت به آشنايى پدر و پسر مى انجامد و پايان شادى بخشى در پيشگاه…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
بخش نهم از منظومه جهانگير نامه را پيشكش دارم به دوستان علاقه مند ، اين منظومه ارجمند شامل ٦٠٢٦ بيت ميباشد و داستان جهانگير پسر رستم است و سراينده كه قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم ميزيسته تلاش نموده تا داستانى شبيه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگيز آن بركنار ميباشد در اين جستار پس از پانزده سال بيخبرى از رستم اين بار در ناخواسته به جنگ فرزند نديده خود يعنى جهانگير ميرود و سه بار با هم به نبرد ميپردازند و سرانجام .... به دل مى گذشتش كه اين نامدار نباشد بجز تخم سام سوار…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
بخش هشتم از منظومه جهانگير نامه را پيشكش دارم به دوستان گرامى و شيفتگان فرهنگ و ادب و پارسى اين منظومه ارجمند شامل ٦٠٢٩ بيت ميباشد و داستان جهانگير پسر رستم است و سراينده كه قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم ميزيسته تلاش نموده تا داستانى شبيه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگيز آن بركنار باشد
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
بخش هفتم از منظومه جهانگير نامه برنامه اى از سعيد اوحدى درود بر دوستان مهربان : از هفته هاى گذشته در راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند ، اكنون بخش ششم اين منظومه را از راديو فرهنگ براى دوستان شنونده بر شمردم
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
درود بر دوستان مهربان : از هفته هاى گذشته در راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
درود بر دوستان مهربان : از هفته هاى گذشته در راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
درود بر دوستان مهربان : از هفته هاى گذشته در راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
درود بر دوستان مهربان : از راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند امروز بخش سوم
صفحه7 از8

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top