شنبه 22 مرداد 1401 Saturday 13 August 2022 15 محرم 1444
خبرهای تازه
گرانمایگان سخنور

گرانمایگان سخنور

برنامه گرانمایگان سخنور که از بخشهای مورد توجه شنوندگان رادیو فرهنگ است به شاهنامه و قصه های مربوط به آن اختصاص دارد. شما می توانید هر هفته قصه ای از شاهنامه را با روایت های شیرین سعید اوحدی بشنوید.

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
همراه با درودهاى پاكدلانه بخش دهم و پايانى منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى : اين هفته پايان خوش و سرانجام نيك بختى برزو كه نوه رستم ميباشد را براى دوستان بر خواهم شمرد ، داستان برزو نامه منظومه اى كه عطايى رازى آنرا سروده بدانجا رساندم كه سرانجام با خردمندى
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
همراه با درودهاى پاكدلانه بخش نهم منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى : اين هفته در ادامه داستان برزو نامه منظومه اى كه عطايى رازى آنرا سروده بدانجا خواهيم رسيد كه سرانجام با خردمندى شهرو مادر برزو ، رستم نوه خود را كه فرزند سهراب بوده ميشناسد و با شادمانى مژده ميدهد كه برزو نوه من است و لشكر ايرانيان به جشن و شادى ميپردازند ، در هفته هاى پيش گفتيم كه پس از رهايى برزو از بند كه با يارى
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
همراه با درودهاى پاكدلانه بخش هشتم منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى : اين هفته در ادامه داستان برزو نامه منظومه اى كه عطايى رازى آنرا سروده بدانجا خواهيم رسيد پس از رهايى برزو از بند كه با يارى شهرو و رامشگر انجام ميگيرد بار ديگر بروز در برابر رستم كه پدر بزرگش
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
همراه با درودهاى پاكدلانه بخش هفتم منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى اين هفته در ادامه داستان برزونامه منظومه اى كه عطايى رازى آنرا سروده بدانجا خواهيم رسيد پس از رهايى برزو از بند كه با يارى شهرو و رامشگر انجام ميگيرد بار ديگر بروز دربرابر رستم كه پدر بزرگش ميباشد دست به زورآزمايى ميزند و در نبرد نخست هر دو خسته و ادامه نبرد را به فرداى آنروز ميگذارند ، لشگر ايران تلاش دارد كه در خوراك برزو زهر
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
بخش بيست و يكم از جُستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از سيماى رهايى :امروز در ادامه داستان قيدافه كه فرمانرواى اندلس بوده همچنان در دوران اسكندر هستيم كه در دام قيدافه گرفتار ميشود ، آنگاه به دوران ساسانيان و اردشير پاپكان ميرسيم
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
همراه با درودهاى پاكدلانه بخش ششم منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى : اين هفته در ادامه داستان برزو نامه منظومه اى كه عطايى رازى آنرا سروده بدانجا خواهيم رسيد پس از رهايى برزو از بند كه با يارى شهرو و رامشگر انجام ميگيرد بار ديگر بروز در برابر رستم كه پدر بزرگش ميباشد دست به زورآزمايى ميزند و ادامه داستان و سرنوشت او را هفته ديگر بر خواهم شمرد از
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
اين هفته در ادامه داستان برزو نامه بدانجا خواهيم رسيد كه شهرو مادر دلاور برزو براى نجات جان تنها فرزند خود كه يادگار سهراب بوده يك تنه به ارگ سيستان ميرود و سرانجام فرزند را با چاره گرى از بند رها ميسازد، هفته گذشته تا آنجا داستان را آورديم كه در يك نبرد سخت برزو اسير دست فرامرز ميشود و بيخبر از اينكه فرامرز عموى
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
هراه با درودهاى پاكدلانه بخش چهارم منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى : اين هفته در ادامه داستان برزو نامه بدانجا خواهيم رسيد كه سرانجام در يك نبرد سخت برزو اسير دست فرامرز ميشود و بيخبر از
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
همراه با درودهاى پاكدلانه بخش سوم منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى : اين هفته در ادامه داستان برزو نامه از مادر دلاور او سخن بميان مياوريم و پندهاى خردمندانه اى كه به فرزند ميدهد تا او را از نبرد با رستم بر حذر كند ، اما برزو گوش شنوايى ندارد و دچار غرور جوانى است و ناخواسته بدون اينكه بداند رستم پدر بزرگ اوست
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درود و مهر بسيار ، بخش دوم منظومه برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى . اين هفته برزو با دلاورى شاهان ظالم را بيخرد و آدمكش ميداند و به معرفى ريشه مردمى خود ميپردازد ، او فرزند سهراب و نوه رستم ميباشد
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درود و مهر بسيار ، ازاين هفته هريكشنبه از راديو فرهنگ منظومه دلنشين و پند آموز برزونانه را در دست ميگيرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار اين منظومه را كه منسوب به عطايى رازى ميباشد به سمع شنوندگان برسانم ، پس
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
درود بر ياران مهربان ، بخش پانزدهم و پايانى منظومه دلنشين شهريار نامه را پيشكش دارم به شما نازنين دوستان گرامى ، در اين بخش همراه هستم با همكار خوبم در راديو بانو رفعت و برنامه را با پرسش و پاسخ در مورد شهريار نامه پيش ميبريم
صفحه5 از8

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top