شنبه 22 مرداد 1401 Saturday 13 August 2022 15 محرم 1444
خبرهای تازه
گرانمایگان سخنور

گرانمایگان سخنور

برنامه گرانمایگان سخنور که از بخشهای مورد توجه شنوندگان رادیو فرهنگ است به شاهنامه و قصه های مربوط به آن اختصاص دارد. شما می توانید هر هفته قصه ای از شاهنامه را با روایت های شیرین سعید اوحدی بشنوید.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درود و مهر بسيار : از اين هفته در ادامه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور ، منظومه گرانسنگ و دلنشين سام نامه را كه شاهكارى از خواجوى كرمانى ميباشد براى دوستان بر خواهم شمرد ، اين داستان هشتمين منظومه از جستارهاى گرانمايگان ميباشد ، در برنامه هاى گذشته از اين نامه ها بهره جستيم : گرشاسب نامه ، بانوگشسب نامه ، فرامرزنامه ،
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درود و مهر ، در بخش يازدهم همراه با همكار خوب راديو بانو رفعت به نتيجه گيرى از داستان ، پيام و انگيزه شاعر براى سرودن اين منظومه پرداختيم و به پرسشهاى پيرامون آن پاسخ داده شد ، از جمله وزن و قافيه منظومه ، چهره هاى جديدى كه در شاهنامه فردوسى نشانى از آنها نيست ،
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با دهمين بخش اين منظومه كه بخش پايانى داستان ميباشد آشنا ميشويم و سرانجام مرگ بهمن و بر تخت نشتن هماى دل افرور كه سى و دوسال با عدل و داد و رادمنشى بر كشور ايران پادشاهى كرد و در دوران وى صلح و آرامش پس از سالها جنگ و خونريزى در جامعه سايه افكن
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با هشتمين بخش اين منظومه آشنا ميشويم در جايى كه لشكر بهمن از برزين آذر شكست خورده و دختران رستم بانو گشسب و زربانو به برزين پيوسته اند و فرار بهمن به تيسفون و بقيه داستان ،
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با هفتمين بخش اين منظومه آشنا ميشويم در جايى در يك رخداد شگفت انگيز برزين آذر توسط پهلوانى از بند رها ميشود و اين
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با ششمين بخش اين منظومه آشنا ميشويم در جايى كه بهمن اسيران را بجز برزين آذر كه فرزند فرامرز بوده آزاد ميكند . در اين بخش به تاريخچه اى از چگونكى به پادشاهى رسيدن بهمن و داد و دادگسترى در زمان او
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
با درود و مهر : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز با پنجمين بخش اين منظومه آشنا ميشويم به تاريخچه اى از چگونكى به پادشاهى رسيدن بهمن و داد و دادگسترى در زمان او و پيوند با كتايون دختر صور پادشاه كشمير به درخواست رستم و
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به ياران گرامى و مهربان : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز چهارمين بخش اين منظومه آشنا ميشويم به تاريخچه اى از چگونكى به پادشاهى رسيدنبهمن و داد و دادگسترى در زمان او و پيوند با كتايون دختر صور پادشاه كشمير به درخواست رستم و سپس جنگ و گريز او با معشوقه كتايون و رفتن به مصر و آشنايى با
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به ياران گرامى و مهربان : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز سومين بخش اين منظومه آشنا ميشويم به تاريخچه اى از چگونكى به پادشاهى رسيدن بهمن و داد و دادگسترى در زمان او و پيوند با كتايون دختر صور پادشاه كشمير به درخواست رستم و سپس جنگ و گريز او با معشوقه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درودهاى سرودگونه به ياران گرامى و مهربان : سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد و امروز دومين بخش اين منظومه آشنا ميشويم به تاريخچه اى از چگونكى به پادشاهى رسيدن بهمن و داد و دادگسترى در زمان او ، اين منظومه را پس از بر شمردن منظومه هاى : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگير نامه ، شهريار نامه ، برزو نامه ، اكنون هفتمين منطومه كه بهمن نامه
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به ياران گرامى و مهربان : از اين هفته سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور را با بهمن نامه ادامه خواهم داد ، پس از بر شمردن منظومه هاى : گرشاسب نامه ، بانو
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
همراه با درودهاى پاكدلانه بخش يازدهم و نتيجه گيرى و پيام داستان و منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى همراه با بانو رفعت : اين هفته پايان خوش و سرانجام نيك بختى برزو كه نوه رستم ميباشد را براى دوستان بر خواهم شمرد ، با پرسشهايى پيرامون انگيزه وچگونگى داستان برزو نامه منظومه اى كه
صفحه4 از8

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top