جمعه 8 مهر 1401 Friday 30 September 2022 4 ربیع‌الاول 1444
خبرهای تازه

شاهنامه و گرانمايگان سخنور ، بخش سوم از منظومه '' زراتشت نامه ''

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : اين هفته بخش سوم منظومه '' زراتشت نامه '' را پيشكش دارم به دوستان گرامى ، در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور از سه هفته گذشته ، منظومه شيوا و دلنشين '' زراتشت نامه '' سروده ى زرتشت بهرام پژدو ، شاعر سده هفتم هجرى را براى دوستان

ارمغان دارم ، در اين بخش در هنگاميكه زرتشت در پرسش و پاسخ از يزدان ميباشد متوجه ميگردد كه بهترين انسانهاى روى زمين كسانى هستند كه جز راه راستى و پاكى ونيكي نروند و بر حذر باشند از دروغگويى و بدكردارى و همچنين مهربان باشند با آنچه كه در طبيعت وجود دارد از جمله حيوانات كه همگى براى انسانها سودمند هستند ، در بخش نخست آشنا شديم به چگونگى نظم اين كتاب با ارزش كه بهرام پژدو از زبان خود برايمان ميگويد ، اين منظومه از دوران زندگى زرتشت پيام آور مهر و راستى سخن دارد كه در زمان گشتاسب شاه اتفاق افتاده و در اين بخش با پدر و مادر زرتشت ( دغدوى و پورشسب ) آشنا ميشويم و از انديشه هاى پاك زرتشت بويژه در مورد حفظ محيط زيست و نكوهش كردن قربانى و ...آگاه ميشويم ، كتاب زراتشت نامه را نخستين بار پرفسور فردريك روزنبرگ خاور شناس آلمانى به زبان فرنسه ترجمه كرد و در سال ١٩٠٤ در شهر پطرزبورگ روسيه به چاپ رساند ، در سال ١٣٣٨ خورشيدى با تصحيح و حواشى استاد محمد دبير سياقى همراه با مقدمه پرفسور روزنبرگ كه توسط دكتر منوچهر امير مكرى ترجمه شده بود توسط كتابخانه طهورى بچاپ رسيد و در خارج از كشور به كوشش سعيد اوحدى همراه با پيشگفتارى نوين باز چاپ گرديد ، اين منظومه داراى ١٥٧٥ بيت است و دو روزه به پايان برده شده ، تاريخ نظم در روز آذر ( روز نهم ) از ماه آبان ٦٤٧ يزدگردى برابر با ٦٧٧ هجرى و ١٢٧٨ ميلادى ميباشد ، اين نامه يازدهمين نامه اى است كه در سلسله گفتارهاى '' شاهنامه و گرانمايگان سخنور '' براى دوستان شنونده فراهم آورده ام ، اين نامه ها عبارت بودند از : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگيرنامه ، برزو نامه ، شهريار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همايون و گرد آفريد نامه و اينك در يازدهمين نامه از اين سلسله گفتار ، بخش سوم زراتشت نامه را با هم ميشنويم

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 31 خرداد 1396 ساعت 21:38

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top