شنبه 4 تير 1401 Saturday 25 June 2022 25 ذی‌القعده 1443
خبرهای تازه

شاهنامه وگرانمايگان سخنور از اين هفته منظومه شيوا و دلنشين '' زراتشت نامه '' سروده ى زرتشت بهرام پژدو

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور از اين هفته منظومه شيوا و دلنشين '' زراتشت نامه '' سروده ى زرتشت بهرام پژدو ، شاعر سده هشتم هجرى را براى دوستان ارمغان دارم ، در بخش نخست آشنا ميشويم به چگونگى نظم اين كتاب با

ارزش كه بهرام پژدو از زبان خود برايمان ميگويد ، اين منظومه از دوران زندگى زرتشت پيام آور مهر و راستى سخن دارد كه در زمان گشتاسب شاه اتفاق افتاده و در اين بخش با پدر و مادر زرتشت ( دغدوى و پورشسب ) آشنا ميشويم و از انديشه هاى پاك زرتشت بويژه در مورد حفظ محيط زيست و نكوهش كردن قربانى و ...آگاه ميشويم ، كتاب زراتشت نامه را نخستين بار پرفسور فردريك روزنبرگ خاور شناس آلمانى به زبان فرنسه ترجمه كرد و در سال ١٩٠٤ در شهر پطرزبورگ روسيه به چاپ رساند ، در سال ١٣٣٨ خورشيدى با تصحيح و حواشى استاد محمد دبير سياقى همراه با مقدمه پرفسور روزنبرگ كه توسط دكتر منوچهر امير مكرى ترجمه شده بود توسط كتابخانه طهورى بچاپ رسيد و در خارج از كشور به كوشش سعيد اوحدى همراه با پيشگفتارى نوين باز چاپ گرديد ، اين منظومه داراى ١٥٧٥ بيت است و دو روزه به پايان برده شده ، تاريخ نظم در روز آذر ( روز نهم ) از ماه آبان ٦٤٧ يزدگردى برابر با ٦٧٧ هجرى و ١٢٧٨ ميلادى ميباشد ، اين نامه يازدهمين نامه اى است كه در سلسله گفتارهاى '' شاهنامه و گرانمايگان سخنور '' براى دوستان شنونده فراهم آورده ام ، اين نامه ها عبارت بودند از : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگيرنامه ، برزو نامه ، شهريار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همايون و گرد آفريد نامه و اينك در يازدهمين نامه از اين سلسله گفتار بشنويم در بخش نخست زراتشت نامه .

آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 خرداد 1396 ساعت 20:32

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top