چاپ کردن این صفحه

شاهنامه و گرانمايگان سخنور ، بخش نخست '' گردآفريد نامه '' تهيه و اجرا سعيد اوحدى

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور از اين هفته داستان گردآفريد اثر جاودانى فردوسى يكى از بزرگترين حماسه سرايان جهان را پى خواهم گرفت ، نام آنرا گردآفريد نامه نهاده ام و تلاش دارم در چهار بخش به آگاهى دوستان برسانم ، در بخش

نخست پيشگفتارى دارم كه بن مايه ام گزارش دوست و استاد گرامى مازيار قويدل با نام '' داستان سهراب و گردآفريد ''كه همراه با نقش هاى بسيار زيبا از استاد رحيم غفورى است ميباشد كه در صدو چهار رويه ( صفحه ) فراهم آورده شده ، استاد برجسته و فردوسى شناس گرامى على اكبر جعفرى پيشگفتارى خردمندانه بر اين نسك نوشته و اينكه : اين گام مازيار ، گامى است بس با ارزش كه ما شاهكار شاهكارها '' شاهنامه فردوسى توسى ايران و فارسى كهن '' را بهتر بشناسيم و نگاهداريم . اين اثر گرانمايه پس از نه نامه اى است كه براى شنوندگان راديو فرهنگ در برنامه هاى گذشته بر شمرده ام كه عبارت بودند از : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگيرنامه ، برزو نامه ، شهريار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همايون و اينك در دهمين نامه از اين سلسله گفتار بشنويم بخش نخست گردآفريد نامه را .

آخرین ویرایش در یکشنبه, 27 فروردين 1396 ساعت 15:05

رسانه