شنبه 4 تير 1401 Saturday 25 June 2022 25 ذی‌القعده 1443
خبرهای تازه

شاهنامه و گرانمايگان سخنور ،بخش هفتم و پايان منظومه '' هماى و همايون ''

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور ، منظومه هماى و همايون از خواجوى كرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و اين هفته بخش هفتم و نتيجه گيرى از اين منظومه شورانگيز را كه پايان داستان دلباختگى هماى و همايون ميباشد به آگاهى

دوستان ميرسانم ، از برنامه هاى پيش گفته باشم كه پس از ماجراهاهاى بسيار سرانجام هما و همايون به پيوند هم ميرسند و فرزندى بيادگار ميگذارند كه نامش را جهانگير ميگذارند و وى جهان را به داد و دادگسترى ميسپارند و داستان با پند و اندور خردمندانه خواجو به پايان ميرسد ، كه توجه شما ياران را به وصيت نامه خواجو كه در غربت و شهر بغداد به نظم كشيده جلب مينمايم ، در هفته هاى گذشته گفتيم كه هماى با ديدن نقاشى همايون دخت فغفور چين در كاخ عالم افروز نا ديده شيفته ميگردد و سپس پند و اندرز خواجو كه اگر مرد ره دلباختگى هستى بايد آمادگى داشته باشى كه سرت را هم دو اينراه بدهى ، براى رسيدن به آزادى و سر منزل مقصود هر مشكل و هزينه را بايد پديرفت و اين گوى و اين ميدان ، سرانجام هماى با همشير خود كه بهزاد نام داشته از لشكر جدا ميشود و در جستجوى همايون گام در راه پر هزينه برميدارد ، در بهش نخست منظومه ياد آور شدم كه زاده شدن هماى از منوشنگ و پرونيش كه شادمانى و شور در بارگاه منوشنك شاه بوجود ميايد و در پنج سالگى كه به آموزگار سپرده ميشود همه علوم زمان خود را فرا ميگيرد و هنگام پانزده سالگى به شكار گاه ميرود و حوادثى پيش ميايد كه همان داستان سام و پريدخت است ، در نخجيرگاه عالم افروز دام گسترده است و عاشق شدن هماى بر همايون با ديدن نقاشى وى كه در پرده اى كشيده شده بوده ، در هفته نخست گفتيم كه خواجو سبب به نظم آوردن قصه رابيان ميدارد ، آرمان والاى خواجو انديشه و خرد است ، همچنين يادگار نيكى از خود بجا گذاشتن در جهان ميباشد ، اشاره دارد كه اين منظومه چو كاخى خواهد بود كه يك باغ پر ميوه درون آن وجود دارد ، گلش دانش و ميوه آن تدبير و انديشه است و چون دريايى ميماند كه غواص گوهرهاى گوناگونى از خرد و سخن نغز بيرون آورد ، سپس به سن و سال خود ما را آشنايى ميدهد كه سه ده از زندگى وى گذشته بوده كه دست به اين نظم زيبا ميزند ، خواجو برايمان شرح چگونكى به نظم كشيدن اين منظومه را به شيوايى بيان نموده اند ، شبى در كنج خلوت سر در گريبان فرو برده بود كه دوستان سراغ وى ميروند و به مجلس مى گساران روان ميشوند و در چنين مجلس بزم و شادخوارى زمينه براى فراهم آمدن داستان هماى و همايون آماده ميگردد ، اين اثر گرانمايه پس از هشت نامه اى است كه براى شنوندگان راديو فرهنگ بر شمرده ام كه عبارت بودند گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگيرنامه ، برزو نامه ، شهريار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همايون با پيشگفتار استاد زنده ياد دكتر پرويز ناتل خانلرى ميباشد و توسط استادى از تاجيكستان زنده ياد كمال الدين عينى تصحيح و گردآورى شده و در ٤٥٠٠ بيت و ٢٧٨ رويه ( صفحه ) ميباشد ، اين داستان شبيه اثر ديگر خواجو سام نامه ميباشد و فقط برخى از نامها تغيير كرده ، سام نقش خود را به هماى داده و پريدخت به همايون ، همانگونه كه مشخص گرديد همايون دختر است و هماى پسر و ملكزاده ، بخش دوم را ادامه ميدهيم و به آشنايى به اين منظومه بيشتر پرداخته ميشود ، توجه شما دوستان گرامى را به شنيدن بخش هفتم و پايانى هماى و همايون از سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور جلب مينمايم

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 اسفند 1395 ساعت 09:28

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top