دوشنبه 6 تير 1401 Monday 27 June 2022 27 ذی‌القعده 1443
خبرهای تازه

بخش نوزدهم از منظومه شيوا و دلنشين سام نامه ، تهيه و اجرا سعيد اوحدى


با درود و مهر ، بخش نوزدهم از منظومه شيوا و دلنشين سام نامه را در اختيار دوستان علاقه مند قرار ميدهم ، در اين بخش بمناسبت روز جهانى حقوق بشر برنامه را آغاز ميكنيم و در پايان اينداستان به موارد حقوق بشرى و دادخواهى از زبان خواجوى كرمانى و دوران منوچهر شاه اشاره خواهم داشت و سرانجام در پايان اين منظومه حماسى و عاشقانه دو دلداده يكى از ايران كه

سام نريمان بوده و ديگرى پريدخت كه دخت فغفور چين به پيوند ميرسند و زال پدر رستم حاصل چنين پيوندى است ، هفته گذشته اشاره داشتم سام در دشت سوزانى همراه با دو يار ديگر خود گرفتار شده اند و سرانجا به شهر زنان كه پادشاهى بنام حوران دارد ميرسند ، حوران از سام ميخواهد كه پريدخت را فراموش كند و با او پيرند بگيرد ، اما سام ميگويد پيمان داده ام و شكستن پيمان از آزادگى بدور است و سرانجام شهر را ترك ميكنند و در جستجو و يافتن پريدخت به مسير ادامه ميدهند ، در برنامه هاى پيش مشخص ميشود مرگ پريدخت ساختگى بوده و خبر به سام ميرسد ،او از غصه و غم ديوانه شده و سر به كوه و بيابان نهاده و با وحوش انس ميگيرد در اين برنامه پس از فراز و نشيبهاى بسيار سرانجام سام به پادشاهى چين ميرسد پس از كشته شدن فغفور چين كه پدر پريدخت بود سام پاد شاه چين ميشود و جشن عروسى به شايستگى برگزار ميشود ادامه داستان را در بخش نوزدهم و جلد دوم پيگير شديم ، سام نامه منظومه اى است از خواجوى كرمانى و داستان عاشقانه سام و پريدخت دختر فغفور چين ميباشد ، اما همه ماجرا اين نبوده و در برنامه هاى گذشته اشاره داشتيم پس از گرفتار شدن سام و شبى كه با پريدخت بسر برد ، در قلعه اى بند خانه ميشود ( زندانى ميشود ) و سرانجام توسط دختر قلعه بان كه قمر رخ نام داشته و شيفته سام شده بوده آزاد ميشود و سپس براى ديدن پريدخت به قصر وى ميرود كه مانند خورشيدى بر بالاى بام است و سام در پايين قصر درمانده قرار گرفته و داستان پر شر و شورى بوجود آورده ميشود ، سام پدر بزرگ رستم است اين منظومه ١٤٠٠ بيت ميباشد و به كوشش دكتر ميترا مهرآبادى تصحيح شده و در ٨٠٥ رويه ( صفحه ) گردآورى شده در اين بخش از نخستين ديدار اين دو دلداده سخن خواهيم گفت و گرفتار شدن سام بدست فغفور چين پدر پريدخت ،براى دوستان ياد آور شوم كه سام نامه هشتمين نامه از مجموعه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور است كه براى دوستان بر شمرده ام ، در برنامه هاى پيش بترتيب : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگير نامه ، برزو نامه ، شهريار نامه و بهمن نامه كه بيان آنها كه حدود دوسال به درازا كشيده و اكنون با بخش نوردهم سام نامه همراه دوستان هستم ، سام نامه منظومه اى جذاب و دلنشين كه تلاش دارد شكوه زن در استقلال راى و عشق را بيان كند و در اين راستا دلداده هاى بسيارى را خواهيم شناخت كه سام و پريدخت از آن جمله ميباشد ، اين داستان هشتمين منظومه از جستارهاى گرانمايگان ميباشد ، در بخش هاى پيش از پرينوش و مهر افروز سخن داريم و يافتن سام پسر عموى خويش را كه قلوش نام دارد و همچنين در هفته هاى گذشته آگاه شديم پس از ماجراهاى شگفت انگيزى كه بر سر راه سام قرار ميگيرد سرانجام وى پادشاه خاور زمين ميشود و مهر افروز دخت پادشاه سابق خاوان شيفته سام ميشود و از او كام دل ميخواهد ، دخت ديگرى بنام شمسه خاورى كه با ديدن رخ سام عاشق وى شده بر سر راه او قرار ميگيرد و رقابتى است بين دختران كه بار ديگر عالم افروز از راه ميرسد و قصد ربودن سام را دارد ، اما دل سام بسوى پريدخت كه دختر فغفور چين است در پرواز است و به عاشقان دلخسته خود پاسخ رد ميدهد همچنين د از گرفتار شدن سام بدست عالم افروز و عاشق شدن سام به پريدخت كه تنها تصوير او را بر پرده اى در كاخ عالم افروز مى بيند و سپس ادامه داستان و حركت سام در جستجوى پريدخت ، .در جايى كه خواجو از شاهنامه بهره گرفته و نوشته كه فردوسى فرمايد ، و سپس در ستايش خرد و شكل گيرى كهكشانها و سرانجام كره زمين و پديد آمدن گياه و جانداران و انسان با ديدگاهى پژوهشگرانه به نظم كشيده است و آنگاه در دوران كيومرث كه بشر از غار نشيني به دامنه كوهها سرازير ميشود و پس از كيومرث نوه وى هوشنگ به تخت مينشيند چون پدر هوشنگ كه سيامك نام داشته بدست بد مايگان ديو سيرت كشته شده ، در دوران هوشنگ شهر نشينى شكل ميگرد و آتش به دست انسان مهار ميگردد كه جشن سده ... در نخستين بخش اين منظومه آشنا شديم با خواجوى كرمانى و شرح چكيده اى از زندگى و آثار وى

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top