پنجشنبه 7 مهر 1401 Thursday 29 September 2022 3 ربیع‌الاول 1444
خبرهای تازه

بخش نهم منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى

همراه با درودهاى پاكدلانه بخش نهم منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعيد اوحدى :

اين هفته در ادامه داستان برزو نامه منظومه اى كه عطايى رازى آنرا سروده  بدانجا خواهيم رسيد كه سرانجام با خردمندى شهرو مادر برزو ، رستم نوه خود را كه فرزند سهراب بوده ميشناسد و با شادمانى مژده ميدهد كه برزو نوه من است و لشكر ايرانيان به جشن و شادى ميپردازند ، در هفته هاى پيش گفتيم كه پس از رهايى برزو از بند كه با يارى

شهرو و رامشگر انجام ميگيرد بار ديگر بروز در برابر رستم كه پدر بزرگش ميباشد دست به زورآزمايى ميزند و سرانجام در نبرد دوم منجر به شناخت از همديگر ميشوند و شهرو مادر برزو نقش برجسته اى در اين شناسايى ايفا ميكند از هفته گذشته متوجه شديم  در نبرد نخست هر دو خسته و ادامه نبرد را به فرداى آنروز ميگذارند ، لشگر ايران تلاش دارد كه در خوراك برزو زهر بريزند و بدينگونه او را از سر راه بردارند اما برزو متوجه ميشود و نبرد با رستم براى بار دوم آغاز ميشود  ، از هفته هاى پيشتر برشمرديم اينكه شهرو مادر دلاور برزو براى نجات جان تنها فرزند خود كه يادگار سهراب بوده يك تنه به ارگ سيستان ميرود و سرانجام فرزند را با چاره گرى از بند رها ميسازد، هفته گذشته تا آنجا داستان را آورديم كه  در يك نبرد سخت برزو اسير دست فرامرز ميشود و بيخبر از اينكه فرامرز عموى برزو است و سپس شهرو مادر برزو براى نحات فرزند خود دست به حماسه ميزند ، اشاره اى به هفته هاى پيش داشته باشيم كه  از مادر دلاور او سخن بميان آورديم  و پندهاى خردمندانه اى كه به فرزند ميدهد تا او را از نبرد با رستم بر حذر كند ، اما برزو گوش شنوايى ندارد و دچار غرور جوانى است و ناخواسته بدون اينكه بداند رستم پدر بزرگ اوست به ميدان نبرد با رستم مى شتابد و بقيه ماجرا، برزو فرزند سهراب و نوه رستم ميباشد  هريكشنبه از راديو فرهنگ منظومه دلنشين و پند آموز برزونانه را در دست ميگيرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار اين منظومه را كه منسوب به عطايى رازى ميباشد به سمع شنوندگان برسانم ، پس از گرشاسب نامه ، جهانگيرنامه ، فرامرز نامه ، بانو گشسب نامه ، شهريار نامه اكنون ششمين منظومه كه در پيوند با داستانهاى شاهنامه ميباشد در اختيار داريم و در برنامه ويژه راديو فرهنگ بنام شاهنامه و سخنواران گرانمايه آنر به آگاهى خواهيم رساند ، بگفته زنده ياد ذبيح الله صفا در حماسه سرايى ارزش برزونامه پس از شاهنامه فردوسى قرار دارد ، برزو فرزند سهراب و يا نوه رستم ميباشد و مادر او شهرو نام دارد . اين داستان شرح دلاوريهاى برزو و جنگ او با رستم و سپس شناختن يك ديگر ميباشد ، بخش نهم  اين داستان را از راديو فرهنگ در اختيار دوستان قرار خواهم داد ، شاد و پيروزباشيد

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top