چهارشنبه 6 مهر 1401 Wednesday 28 September 2022 2 ربیع‌الاول 1444
خبرهای تازه

بخش بيست و يكم از جُستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از سيماى رهايى

 

بخش بيست و يكم از جُستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از سيماى رهايى :امروز در ادامه داستان قيدافه كه فرمانرواى اندلس بوده همچنان در دوران اسكندر هستيم كه در دام قيدافه گرفتار ميشود ، آنگاه به دوران ساسانيان و اردشير پاپكان ميرسيم

و گلنار پرستنده اردشير كه بانوى او ميشود و باعث نجات اردشير و سرانجام بنيانگذارى سلسله ساسانيان ، جستار ما در ادامه زنان دلاور شهر هروم و سرنوشت فغستان دختر كيد هندى به نخستين فرمانرواى زن در شاهنامه آشنا شد يم كه نامش قيدافه بود و اسكندر فاتح ايران و هند را به زانو و زارى ميكشاند اين بانوى بزرگ پادشاه اندلس بوده ، از هفته هاى گذشته شرحى از ( ناهيد ، دلارا و روشنك ) برده شده ، در بخش نوزدهم ادامه دوران اسكندر و درخشش زنان شهر هروم كه رزمنده بودند و همچنين داستان دختر كيد هندى كه نامش فغِستان است و بانوى اسكندر ميشود را گفتيم و هفته هاى پيش همراه بوديم با سه بانوى گرانمايه در داستان اسكندر كه نخست ناهيد كه همسر داراب و مادر اسكندر ميباشد و روشنك دخت داراب كه همسر اسكندر و سرانجام دلارا كه مادر روشنك است ، همچنين در هفته هاى گذشته از كتايون همسر گشتاسپ ، نخست نام او ناهيد بود و پدرش قيصر روم نام كتايون را براى او برگزيد ، او مادر چهار فرزند كه دو پسر و دو دختر به نامهاى اسفنديار ، پشوتن ، به آفريد و هماى ميباشد ، در هفته هاى پيشتر با منبژه دخت افراسياب و داستان پيشگام شدن منيژه در ابراز عشق به بيژن پهلوان ايرانى همراه بوديم و همچنين بانو گشسپ دخت دلاور و خردمند رستم كه همسر گيو پهلوان و مادر بيژن ميباشد را بر شمرديم و بهره گرفته ام از داستان بانو گشسپ نامه با تصحيح بانو روح انگيز كراچى و شرح پيوند گرفتن بانو با گيو و همچنين پرورش دادن فرامرز برادر كوچكش توسط او و همچنين دلاوريهاى بانو ، در هفته هاى پيش نيز از فرنگيس همسر سياوش و مادر كيخسرو ، دخت خردمند افراسياب ، شرح فداكارى ، وفادارى ، از جان گذشتگى و عشق او را به فرزند و همسر سخن گفتيم كه در اين سلسله گفتارها پس از شهرناز و ارنواز با حماسه سمن ناز آشنا شديم و سپس فرانك كه فرخنده و خردمند و مادر فريدون و آنگاه با سهى و آرزو و آزاده كه همسران تور و سلم و ايرج بودند و سپس با ماه آفريد كه پرستن كه پرستنده ايرج بود و پس از كشته شدن ايرج بدست سلم و تور كه برادران او بودند فريدون متوجه ميشود كه ماه آفريد از ايرج بار داراست و پس از دوران باردارى دخت ماه چهرى از او زاده ميشود كه تا هنگام شوى جستن با پشنگ پيوند گرفته ميشود و سرانجام منوچهر يا مينو چهر كه منوش چهر هم گفته شده از او به يادگار ميماند ، منوچهر در اصل نوه دخترى ايرج ميباشد ، پس از اينكه منشور حقوق بشرى منوچهر را بر شمردم به نهمين بانويى كه در شاهنامه از او ياد شده اشاره داشتم ، همسر سام كه مادر زال ميباشد و مادر بزرگ رستم ، و دو هفته گذشته در پيوند با بانوى بانوان شاهنامه ( البته به باور من ) سخن گفتم كه سيندخت يا سئين دخت نام داشت ، مادر بزرگ رستم و مادر رودابه و همسر مهراب كابلى كه پيام آور صلح است و با نقش شايسته خود از جنگ جلوگيرى ميكند و سپس از تهمينه دخت شاه سمنگان نام برديم كه از رستم در يك شب رويايى بار دار ميشود و سهراب زاده ميشود و سپس ازگردآفريد دخت دلاور گژدَهَم فرمانده سپيد دژ و نبرد گردآفريد با سهراب سخن گفته شد و سپس ازمادر برزو كه از داستانهاى الحاقى شاهنامه ميباشد نام برديم كه در منظومه بسيار شيوا و دلنشين برزونامه كه عطايى رازى در سده پنجم به نظم آورده نام مادر برزو كه همسر سهراب بوده شهرو آورده شده ، در ادامه از بانوى حماسه ساز ديگرى نام برده سد كه جريره نام اشت ، همسر سياوش و مادر فرود و دخت پيران ويسه و از فرنگيس مادر بزرگترين پادشاه آرمانى شاهنامه كه كيخسرو ميباشد و از كتايون سخن گفتيم و از ناهيد و روشنك و دلارا و از فغستان و زنان شهر هروم و امشب از قيدافه نام خواهم برد پيروز باشيد

آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 آذر 1394 ساعت 08:44

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top