چاپ کردن این صفحه

بخش پانزدهم و پايانى منظومه دلنشين شهريار نامه همراه با پرسش و پاسخ

درود بر ياران مهربان ، بخش پانزدهم و پايانى منظومه دلنشين شهريار نامه را پيشكش دارم به شما نازنين دوستان گرامى ، در اين بخش همراه هستم با همكار خوبم در راديو بانو رفعت و برنامه را با پرسش و پاسخ در مورد شهريار نامه پيش ميبريم

، ازجمله پرسش ها نام كامل شاعر و دوره اى كه در آن ميزيسته ، انگيزه او براى بنظم كشيدن اين داستان ، زمان  اين داستان شورانگيز در چه دوره اى از تاريخ ايران بوده ، شخصيتهاى برجسته داستان و اينكه شهريار نبيره رستم بوده ، بانوان دلاور و خردمندى كه نقش هاى متفاوتى در داستان دارند و تنها يك زن بد نام در اين منظومه آورده شده كه نامش مرجانه ميباشد و كنايه از كسانى است كه دو چهره دارند سيرت زشت و كريه بودن خود را با نقابى از تزوير و دو رويى ميپوشانند ، مكار و حيله گر هستند و البته پس از مدتى نقاب بكنارى ميرود و افشا و ترد ميگردند ، از سوى ديگر فرانك به تخت پادشاهى مينشيند و دلارم در عشق خود به شهريار موفق ميشود و بانوى لهراسب به نجات فرزندان ميرود ، پرسش ديگر اينكه چرا شاعر بجاى هفت خوان از نُه بيشه ياد ميكند و سرانجام پيام خود شاعر كه برابرى خواه بوده را خواهيم شنيد و اين چند بيت كه هنوز تازگى دارد و جاودانه ميباشد و اندرز شاعر است را برايتان مينويسم :

مكُن چاره و چاه در ره مَكن 

نيوش اين ز گوينده مرد كهن

مَكن چاه بردار از راه سنگ

كه آخر ترا جاست در گور تنگ

چنين است كردار اين گوژپشت 

كه هر گوهرى آرد از كان بمشت

دو روزش به افراز دارد بدست 

سيم روزش اندازد از دست پست

عروس جهان گرچه با زيور است 

به بين كاو بعقد بسى شوهر است 

خرد پيشه كن خواستارش مشو

كه هر روزه اش شوهرى هست نو 

چو نو بيند از كهنه بُرّد اميد

خُنگ آنك از او دامن خود كشيد

سرانجام گيتى چه اين است و بس 

ازين جاى زير زمين است و بس

ببَد تا توانى مكن راى هيچ

به نيكان گراى و به نيكان بسيچ

نه نيكى در او شرمسارى بود 

كه نيكى در او رستگارى بود 

هفته آينده با منظومه برزو نامه در كنار دوستان خواهم بود

آخرین ویرایش در دوشنبه, 04 آبان 1394 ساعت 18:02

رسانه