جمعه 8 مهر 1401 Friday 30 September 2022 4 ربیع‌الاول 1444
خبرهای تازه
گرانمایگان سخنور

گرانمایگان سخنور

برنامه گرانمایگان سخنور که از بخشهای مورد توجه شنوندگان رادیو فرهنگ است به شاهنامه و قصه های مربوط به آن اختصاص دارد. شما می توانید هر هفته قصه ای از شاهنامه را با روایت های شیرین سعید اوحدی بشنوید.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درودى به گرماى خورشيد و بلنداى آسمان : اين هفته بخش پنجم از منظومه '' زراتشت نامه '' را پيشكش دارم به دوستان گرامى ، منظومه شيوا و دلنشين '' زراتشت نامه '' سروده ى زرتشت بهرام پژدو ، شاعر سده هفتم هجرى را براى دوستان ارمغان دارم ، در اين بخش زرتشت پس از ديدار با امشاسپندمان بهمن ، ارديبهشت ، شهريور و سپندارمزد به ديدار خرداد كه نگهبان آب و پاكيزه نگه داشتن آن است و سرانجام هفتمين امشاسپند كه امرداد يا راستى و
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درودى به گرماى خورشيد و بلنداى آسمان : اين هفته بخش چهارم منظومه '' زراتشت نامه '' را پيشكش دارم به دوستان گرامى ، در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور از چهار هفته گذشته ، منظومه شيوا و دلنشين '' زراتشت نامه '' سروده ى زرتشت بهرام پژدو ، شاعر سده هفتم هجرى را براى دوستان ارمغان دارم ، در اين بخش زرتشت پس از باز گشت از ديدار امشاسپند يزدان
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : اين هفته بخش سوم منظومه '' زراتشت نامه '' را پيشكش دارم به دوستان گرامى ، در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور از سه هفته گذشته ، منظومه شيوا و دلنشين '' زراتشت نامه '' سروده ى زرتشت بهرام پژدو ، شاعر سده هفتم هجرى را براى دوستان
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : بخش دوم منظومه '' زراتشت نامه '' را پيشكش دارم به دوستان گرامى ، در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور از دو هفته گذشته ، منظومه شيوا و دلنشين '' زراتشت نامه '' سروده ى زرتشت بهرام پژدو ، شاعر سده هفتم هجرى را براى دوستان ارمغان دارم ، در
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور از اين هفته منظومه شيوا و دلنشين '' زراتشت نامه '' سروده ى زرتشت بهرام پژدو ، شاعر سده هشتم هجرى را براى دوستان ارمغان دارم ، در بخش نخست آشنا ميشويم به چگونگى نظم اين كتاب با
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور ، بخش چهارم و پايانى داستان گردآفريد اثر جاودانى فردوسى يكى از بزرگترين حماسه سرايان جهان را پى خواهم گرفت و تلاش دارم به آگاهى دوستان برسانم ، داستان را در هفته گذشته بدانجا رسانديم كه
این مورد را ارزیابی کنید
(84 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور ، بخش سوم داستان گردآفريد اثر جاودانى فردوسى يكى از بزرگترين حماسه سرايان جهان را پى خواهم گرفت و تلاش دارم در چهار بخش به آگاهى دوستان برسانم ، داستان را در هفته گذشته بدانجا رسانديم كه
این مورد را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور ، بخش دوم داستان گردآفريد اثر جاودانى فردوسى يكى از بزرگترين حماسه سرايان جهان را پى خواهم گرفت و تلاش دارم در چهار بخش به آگاهى دوستان برسانم ، داستان را در هفته گذشته بدانجا رسانديم كه سهراب از پيوند رستم و تهمينه بوجود آمده و در چهارده سالگى آوازه پهلوانى و
این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور از اين هفته داستان گردآفريد اثر جاودانى فردوسى يكى از بزرگترين حماسه سرايان جهان را پى خواهم گرفت ، نام آنرا گردآفريد نامه نهاده ام و تلاش دارم در چهار بخش به آگاهى دوستان برسانم ، در بخش
این مورد را ارزیابی کنید
(19 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور ، منظومه هماى و همايون از خواجوى كرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و اين هفته بخش هفتم و نتيجه گيرى از اين منظومه شورانگيز را كه پايان داستان دلباختگى هماى و همايون ميباشد به آگاهى
این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور ، منظومه هماى و همايون از خواجوى كرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و اين هفته بخش ششم و پايان داستان دلباختگى هماى و همايون كه پس از ماجراهاهاى بسيار سرانجام به پيوند هم ميرسند و فرزندى بيادگار ميگذارند كه نامش را جهانگير مينهند شرح ميدهم و سرانجام جهان را
این مورد را ارزیابی کنید
(10 رای‌ها)
با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمايگان سخنور ، منظومه هماى و همايون از خواجوى كرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و اين هفته بخش پنجم و دلباختگى هماى با ديدن نقاشى همايون دخت فغفور چين در كاخ عالم افروز و سپس پند و اندرز خواجو كه اگر
صفحه1 از8

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top