يكشنبه 23 مرداد 1401 Sunday 14 August 2022 16 محرم 1444
خبرهای تازه

الهام رسول باقى خبرنگارو فعال مدنى به شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب فرا خوانده شد


الهام رسول باقى از سال ٩٣ فعالیت خود را از کانون وکلا شروع کرد و در تجمع های لاستیک دنا ، زندان اوین و کانون صنفعی ملعمان شرکت داشته ، وى در مراسم کشته شدگان ٨٨ و ٧٨ حضور فعال داشته و در بیانه های آزادی زندانيان سیاسی و براى آزادى آنها نقش داشته وهمچنين برای کودکان کار فعالیت مجازی نموده

و در ٢٣ اردبهشیت ٩٥ به همراه شیما بابایی و محمود مصمومی مقابل لاستیک دنا در تجمعى كه برای حمایت از استاد محمدعلى طاهری تشكيل شده بود بازداشت شده و پس از آزادی احضار شدم اوین و وزارت اطلاعات احضار گرديده ولی تفهیم اتهام نميشود و بار آخر بهمن ماه سال گذشته ( ٩٥ )احضار ميشود و در اوین بازپرس حسینی به وى گفته حکم تعليقى دارد و مدت آن مشخص نگرديده ، روز جارى ١٣ خرداد بنابر احضاريه صادر شده ، الهام رسول باقى در تاريخ ١٠ تیر به دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقیسه فراخوانده شده است

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top