يكشنبه 23 مرداد 1401 Sunday 14 August 2022 16 محرم 1444
خبرهای تازه

تهدید تلفنی دوتن از فعالین کارگری از سوی وزارت اطلاعات


شب گذشته طی چندین تماس تلفنی. از سوی وزارت اطلاعات دوتن از فعالین کارگری اقایان محمود صالحی وبهنام ابراهیم زاده مورد تهدید قرار گرفتند وزارت اطلاعات اقای محمود صالحی را تهدید به بازداشت کرده است انها

دلیل تهدید این دو فعال کارگری را ارتباط با زندانی فرهاد سلمان پور ظهیر که مدت پنج ماهی است در بند ۲۰۹وزارت در سلول انفرادی بسر میبرد بیان کرده اند لازم به ذکر ا ست محمود صالحی سخنگو و مسول کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده در زمان دستگیری بوده ودر حال حاضر از سوی دستگاه قضایی به نه سال حبس محکوم گردیده است بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری وعضو کمیته. پیگیری وعضو جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان میباشد که به تازگی در روز یازده اردیبهشت جاری بعد از تحمل نزدیک به هشت سال حبس در زندان اوین ورجای شهر ازاد شد

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top