چاپ کردن این صفحه

انتقال شهرام پور منصور از زندان رجايي شهر به بند ٢٠٩ اطلاعات در اوين

انتقال شهرام پور منصور از زندان رجايي شهر به بند ٢٠٩ اطلاعات در اوين.
صبح روز جاری شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت.

به گزارش راديو فرهنگ، شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی، صبح امروز ۱۸ اردیبهشت ماه به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و مسئولین وزارت اطلاعات، پس از هفده سال حبس، به او وعده عفو مشروط را داده‌اند.
شايان به ذكر است اين زنداني در هنگام دستگيري به سن قانوني در ايران نرسيده بود و تا كنون هرگز به درخواست آزادي مشروط وي پاسخ مثبت داده نشده است.