يكشنبه 23 مرداد 1401 Sunday 14 August 2022 16 محرم 1444
خبرهای تازه

خشم کارگران،فقرا و بیکاران را جدی بگیرید.

هنوز روحانی و طرفداران سیاسی و البته فانتزی اش، معنای فقر و کارد به استخوان رسیدن را درک نکرده اند.

هنوز با عینیات اجتماعی،برخورد سیاسی دارند. قالیباف و رییسی و حتا میرسلیم که هیچ انتظاری نیست که با عینیات اجتماعی برخورد واقعی داشته باشند،اما این نکته را بهتر فهمیده اند،ولی روحانی نفهمیده است. روحانی هنوز خطر شورش های اجتماعی و به راه افتادن لشکریان فقیر و گرسنه در خیابان ها را درک نکرده است.بیش از یک سال پیش با راه اندازی ،کمپین معیشت،با طرح نامه ای به روحانی زیر عنوان: روحانی ما گرسنه ایم،، 

به او راه حل اصولی این بحران اجتماعی را گوشزد کرده بودیم.اما کو گوش شنوا!؟

راه حل همان است که در ان کمپین طرح شد.اگر چه برای روحانی فرصتی نمانده است،اما جانشین روحانی نیز،جز انچه در ان نامه گفته شد راهی ندارد. اگر چه برای جانشین نیز دیر شده است.

فقر،رکود و گرسنگی، تار و پود اجتماع را در هم پیچیده و مردم را به جان هم انداخته و برخی را کارتون خواب یا راهی گورخوابی کرده است.اما حاکمین، از این واقعیات تلخ اجتماعی چیزی درک نکرده یا اگر درک کنند،راه حلی ندارند.معجزه ی روحانی ،برجام، بود که دردی از مردم دوا نکرد و خاصیتی نداشت.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 ساعت 13:46

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top