چهارشنبه 19 مرداد 1401 Wednesday 10 August 2022 12 محرم 1444
خبرهای تازه

دكتر مهرناز حقیقی كنشگر مدنى به بند زنان زندان اوین منتقل شد

مأموران امنیتى روز نخست اسفندماه سال ٩٥به بهانه آوردن بيمار به منزل دكتر مهرناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی مراجعه و ايشان را در مقابل منزل خود بازداشت كردند و پس از مدتى بيخبرى از وضعيت و دلايل بازداشت این

فعال مدنی وى به زندان اوين منتقل گرديد ، پس از مراحل بازجويى و با گذشت ٧٠ روز از بازداشت مهرناز حقيقى اين کنشگر مدنی و پزشک ساکن بندرعباس وى به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top