چاپ کردن این صفحه

اخراج يك درويش گنابادى پس از ١٦ سال سابقه از سازمان میراث فرهنگی با فشار نهاد هاى امنيتى

به گزارش راديو فرهنگ به نقل از على سعيدى روزنامه نگار و فعال دراويش گنابادى و منابع اگاه دراويش ، دکتر محمدعلی طاووسی، از پيروان دراویش گنابادی، پژوهشگر و محقق حوزهٔ تصوف و عرفان و کارشناس حقوقی سازمان

میراث فرهنگی پس از ۱۶ سال سابقهٔ خدمت، به دستور مستقيم مراکز امنیتی از این نهاد اخراج شد.
لازم به ذكر است در رأی اعلامی هستهٔ گزینش سازمان میراث فرهنگی، علت این برکناری، نامهٔ اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات مبنی بر فقط گرایش وی به طریقت نعمت‌اللهی گنابادی اعلام شده است.
و لازم به ياداورى ايست اين اولين باري نيست كه پيروان اين مكتب فقط به ظن گرايش مذهبى خود از ادارات اخراج ميشوند و رأی مراکز اطلاعاتی امنيتى و گزینشی مبنی بر اعمال محدودیت و محرومیت‌های اجتماعی برای پيروان دراویش گنابادی در حالی صورت می‌گیرد،كه در جمهوري اسلامي «درویش بودن» در هیچ‌یک از قوانين و مقررات جرم‌انگاری نشده و قانون اساسی ایران هرگونه تعدی به حقوق اجتماعی شهروندان به بهانه‌های امنیتی را ممنوع دانسته است.