چاپ کردن این صفحه

واله زمانی همچنان در بازداشت است

واله زمانی در بازداشتگاه پایگاه هفتم پلیس امنیت تحت بازداشت قرار دارد. حوالی ظهر روز گذشته و پس از پایان تجمع کارگران در مقابل مجلس که به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برگزار شد واله زمانی فعال کارگری و از اعضای


سندیکای کارگران نقاش استان البرز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به پایگاه هفتم پلیس امنیت منتقل شد و شب گذشته در این پایگاه تحت بازداشت قرار داشت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار اطلاعیه ای با تاکید بر حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران برای برگزاری مستقل مراسم روز جهانی کارگر، تداوم بازداشت واله زمانی را قویا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال شناخته شده جنبش کارگری ایران شده است.