چاپ کردن این صفحه

درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی رد شد

درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی رد شد
وکیل مدافع محمدی اظهار داشت : در پی تأیید حکم دادگاه بدوی موکلم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، درخواست اعاده دادرسی وی ارائه کردیم اما در دیوان عالی رد شد
منبع : كانال روزنامه ايران