يكشنبه 23 مرداد 1401 Sunday 14 August 2022 16 محرم 1444
خبرهای تازه

شش حزب سیاسی كردستان ايران: انتخابات را تحریم می‌کنیم

شش حزب سیاسی کردستان ایران در بیانیه مشترکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر درروز ۲۹ اردیبهشت را تحریم کرده اند.
حزب دموکرات کردستان، کومه‌له زحمتکشان کردستان، کومه‌له کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران، و کومه‌له شاخه حزب کمونیست ایران این بیانیه تحریم را امضا کرده‌اند.

به گزارش وب سایت حزب دمکرات کردستان ایران، این گروه‌های سیاسی کرد گفته‌اند، انتخابات روز ۲۹ اردیبهشت که توسط حکومت ایران برگزار می‌شود «تحت هیچ معیار دمکراتیک و مدرنی» نمی‌تواند انتخابات آزاد تلقی شود.
در این بیانیه آمده است: «در شرایطی کە احزاب مخالف در ایران غیرقانونی اعلام شدە‌اند و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود، ابراز آزادانە عقیدە در ایران جرم انگاشتە می‌شود و ملت کرد از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم است مشارکت در این انتخابات متضمن تهی کردن شهروند کرد از حق تعیین سرنوشت خود است و بە عنوان عاملی در راستای تداوم حاکمیت مستبد و دیکتاتور جمهوری اسلامی عمل می‌کند.»
این گروه‌ها مخالف حکومت ایران از شهروندان کرد خواسته‌اند تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شرکت نکنند.
در همین زمینه آرش صالح، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آمریکا به رادیو فردا گفت: «این یک اقدام بی‌سابقە است کە کلیە احزاب اصلی کردستان ایران یک بیانیە مشترک سیاسی امضا می کنند و یک اقدام مشترک سیاسی رو دنبال می کنند. هر شش حزب یک صدا از مردم کرد می‌خواهند کە از حاضر شدن پای صندوق‌های رای در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خودداری کنند.»
او اضافه کرد: «شرایط ساختاری جهت اینکە انتخابات و یا حتی شکاف موجود بین جناح‌های سیاسی در ایران بتواند بە پیادە شدن دمکراسی کمک بکند بە هیچ وجە در ایران امروز مهیا نیست. تاریخ دو دهە پیش جمهوری اسلامی این واقعیت را نشان می‌دهد کە علی رغم مشارکت‌ها، رای دادن‌ها و شکاف‌های موجود در میان برخی نخبە‌های سیاسی، حاکمیت قادر بودە کە روز بە روز تمرکز قوا را در دستان خامنەای، بیت و سپاه بیشتر کند.»
حکومت جمهوری اسلامی ایران از نخستین ماه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ این احزاب مخالف کرد را غیرقانونی اعلام کرد و هرگونه فعالیت آنها ممنوع شد.
عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دمکرات کردستان در سال ۱۳۵۸ با نامزدی در انتخابات خبرگان قانون اساسی توانست که از آذربایجان غربی انتخاب شود اما از راهیابی به این مجلس باز ماند.
انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور شش نامزد تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.
منبع راديو فردا

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top