چاپ کردن این صفحه

حمله نيروهاى امنيتى به دروايش گنابادى ساكن در كوار شيراز

به گزارش راديو فرهنگ بنقل از على سعيدى روزنامه نگار و فعال دراويش گنابادى و منابع اگاه دراويش، ساعت ١٠:٤٥ دقيقه صبح ۷ اردبیشهت‌ماه ١٣٩٦ مأموران امنيتى و نیروی انتظامی شهرستان کوار، يورش به منزل کاظم دهقان از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی که مجالس درویشی در آنجا

برگزار می‌شود ، برده و آنجا را به محاصره در آوردند. و اين این اقدام مأمورین منجر به تیراندازی گردید که متعاقب آن، دراویش منطقه با تجمع در محل مذکور حاضر شدند ، و مأمورین امنيتي پس از اجتماع بسيار زياد دراویش، منطقه را سريع ترک کردند.
لازم به ذكر است اين چندمين حركت و برخورد خشن مأموران امنيتى با دراویش کوار در طول یک سال گذشته است.
آقاى كاظم دهقان كه پس از ماجراى حمله‌ی نيروهاى بسيج و طلبه هاي تندرو وابسته به سپاه به دراويش گنابادى كوار در شهریور ۱۳۹۰ به تبعيد مادام‌العمر به زاهدان محكوم شده بود، اينک به همراه شش تن ديگر از دراويش گنابادى قريب به دو سال است در تبعيد به سر مى‌برند.
در احكام صادره از سوى دادگاه انقلاب شیراز كه بارها از سوى شمارى از دراويش گنابادى به آن اعتراض شده است، محمدعلی شمشیرزن، کاظم دهقان و حمید آرایش مادام‌العمر به بندرعباس، زاهدان و اهواز و آقايان محسن اسماعیلی، محمدعلی دهقان، محمدعلی صادقی و ابراهیم بهرامی به مدت هفت سال به ترتيب به شهرستان‌هاى دزفول، زابل، مراغه و سردشت تبعید شده‌اند.