جمعه 30 ارديبهشت 1401 Friday 20 May 2022 18 شوال 1443
خبرهای تازه

دلنوشته اى براى اميد كوكبى از سوى زندانى سياسى سابق حسين كاظم درويش و سعيد اوحدى برنامه ساز راديو فرهنگ

با درود ويژه بر هم ميهنان گرامى
امیدواريم این پیام که از حسین کاظم درویش زندانى سياسى سابق و سعيد اوحدی برنامه ساز راديو فرهنگ به آگاهى شما گراميان میرسد آنگونه ای باشد که همگى انسانهاى شريف ، مردان و بانوان شیر دل حساسیت و

ژرفاى اين نوشته را با پوست و استخوان خود درک نمایند.
کاستی ها و مشکلات جامعه امروز ما خود ناشى از عملكرد غيرمسئولانه نهادها و مراجع حكومتى است كه در درازاى سى هشت سال شاهد آن هستيم ، بگونه اى كه فشارهاى ناشى از بى تدبيرى حكومتگران از جمله در ميدانهاى سياست ، اقتصاد و فرهنگ باعث شده عواطف و احساس انسان دوستی و تشخیص انتخاب اگاهانه از جامعه و مردم به صورت هوشمندانه و شايد آگاهانه كمرنگ گردد و در پاره اى موقع از بين برود ، نخستين بخش اين نوشته را که برای اولین بار به آگاهى می رسانیم و بعدها ادامه خواهد داشت با شعار( هر هموطن یک انتخاب حمایت ).
حسين كاظم درويش در سالن 12 اوین شاهد بودند که دکتر امید کوکبی برای درد مشکوک خود که هر روز بدتر از پيش ميگرديد هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی به گوش مسئولين زندان رساند ، ولی در پاسخ به دکتر امید کوکبی سرمایه و افتخار کشورمان مى گویند که شما فریب کاری می نمایی و می خواهی دروغ را ظاهر کار و بیمارى خود کنی ، پس از مدتى بيمارى اميد به جایی رسید که درد شد سرطان! و سرطان باعث تخلیه کلیه گردید و آنگاه هنوز مداواى قطعى صورت نگرفته است ، بايد اشاره كرد كه اگر می خواهند انتقام بگیرید چرا پوشش و ابزار مصلحتی در مقابل یک انسان زجر کشیده و بیمار به کار می برید که سرانجام به علت عدم درمان کافی و از همه مهمتر زمان از دست رفته و سوزانده شده منجر به این درد شود.
اكنون هم شرايط زندانيان بيمار بسيار نگران كننده است و نياز جدى به درمان دارند اما مسئولین قضایی و زندانها با سهل انگارى و بى توجهى به درمان و بهداشت باعث وخيم تر شدن شرايط جسمانى آنها ميشوند ..
گام اول برای دکتر امید کوکبی با همه درخواستهاى اوليه براى درمان و عدم پيگيرى مسئولين از دست رفت و گام دوم كه پیشگیری بهتر از درمان می باشد نيز برای اميد از دست رفت و اكنون در گام سوم و پيشگيرى از شرايط نامناسب براى اميد به آگاهى ميرسانيم كه سعيد اوحدی و حسین کاظم درویش با احساس مسئوليت و از ژرفاى دل با كمال ميل برای اهدای کلیه به دکتر امید کوکبی نخبه ايرانى آماده هستيم. گام قبل از سومی هم وجود دارد به شرطی که مثل گام اول و دوم دیر نشود..
کمپین حمایت از بیماران زندانی در سالن 12 اوین
هموطن با گواه امضا قدم بردارید.
دستتان را بگرمى ميفشاريم ، حسین کاظم درویش و سعيد اوحدی.

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top