دوشنبه 6 تير 1401 Monday 27 June 2022 27 ذی‌القعده 1443
خبرهای تازه

فراخوان عمومی برای برپایی تجمع حمایت از جعفر عظیم زاده


ما کارگران ومعلمان وحامیان کارگر زندانی؛ جعفر عظیم زاده پس از 62روز اعتصاب غذا ، بی پاسخی ودهن کجی قوه قضائیه به این خواست برحق وعمومی (حذف اتهام امنیتی از پرونده های فعالین صنفی واجتماعی ) وبا

توجه به وضعیت بسیار بحرانی وخطر ناک جسمی جعفر عظیم زاده ساعت 10صبح چهار شنبه 9تیر ماه در محل دفتر ریاست جمهوری (خیابان پاستور ) تجمع اعتراضی خود را جهت آزادی ومداوای جعفر عظیم زاده وحمایت از خواستهای وی بر پا میکنیم.

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top