جمعه 30 ارديبهشت 1401 Friday 20 May 2022 18 شوال 1443
خبرهای تازه

نامه زهرا سادات ابراهیمی یکی از شاگردان محمد علی طاهری در ارتباط با مهرداد گریوانی

در پی تداوم تهدیدات خانواده و مادر مهرداد گریوانی به دلیل پیگیری های رسانه ای و علنی شدن موضوع پرونده وی راجع به شکایت از سعید طوسی قاری قرآن خانم زهرا ابراهیمی از شاگردان محمد علی طاهری نامه ای را به رادیو ارسال کرده اند.

در بخش هایی از نامه خانم زهرا سادات ابراهیمی اینگونه آورده شده است : 

 

" نامه زهرا شفیعی را چند روز پیش دیدم که گویا جناب قطبی به مادر مهرداد گریوانی گفته اند که در صورت معرفی فردی که اخبار پسرت را منتشر کرده مهرداد را آزاد میکنیم. سخنی با شما دارم آقای قطبی و آقایان قطبی ها:

 

چه شده که اینچنین در مقابل دلسوزان واقعی نظام شمشیر کینه و عداوت را از رو کشیده اید؟ چه بر شما رفته است که ترازوی عدالت را نیز در بتد کشیده اید و به نفع طوسی چکش عدالتتان را بر میزی میکوبید که جایگاه عدالت است؟ "

 

سپس در بخش هایی از نامه خانم ابراهیمی خطاب به افرادی که چون قطبی می اندیشند می گوید :

" بر طبق شنیده ها، گویا آقای طوسی گفته است که اگر من محاکمه شوم صد نفر را با خودم به پایین میکشم، که اگر این گفته صحت داشته باشد میتوان چنین برداشت کرد که برای اینکه این صد نفر همراه با طوسی به پایین کشیده نشوند بهتر است که صدها نفر و یا حتی هزاران نفر به بند کشیده شوند اما آن صد نفر از مقام و پست و ثروت خود به پایین کشیده نشوند مقام و پست و ثروتی که ارثیه خانوادگی شان نبوده و از قبل همین ملت بدانها رسیده است. به کجا چنین شتابان میرویم؟"

 

 

شایان ذکر است در چند روز اخیر خانواده ی مهرداد گریوانی و مادر این زندانی بارها مورد تهدید از جانب اطلاعات و مسئولین پرونده قضایی آقای گریوانی قرار گرفته اند و علت این ارعاب و تهدید به قول خودشان علت رسانه ای شدن موضوع پرونده ی وی می باشد .

 

 

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top