چاپ کردن این صفحه

حماسه زنان در شاهنامه فردوسی همراه با سعید اوحدی بخش 26 از سیمای رهایی

بخش بيست و ششم از جُستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى برنامه اى از سعيد اوحدى در سيماى رهايى : برنامه اين هفته پيشكش شده بمناسبت روزجهانى زن و همراه با شادباش اين روزخجسته داستان شيرين كه محبوب خسرو پرويز بوده را براى دوستان باز خواهم گفت

، هفته هاى گذشته داستان گرديه سپهسالار و خردمند كه در دوران هرمزد و پسر او خسرو پرويز ميزيسته رابر شمردم كه او خواهر خردمند بهرام چوبين بوده و در پند و اندرز به برادر خود اوج هوشمندى خود را نشان ميدهد سرانجام با گستهم كه دايى خسرو پرويز بوده پيوند

آخرین ویرایش در یکشنبه, 16 اسفند 1394 ساعت 19:08

رسانه