چاپ کردن این صفحه

حماسه زنان در شاهنامه فردوسی همراه با سعید اوحدی بخش 25 از سیمای رهایی

بخش بيست و پنجم از جُستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى برنامه اى از سعيد اوحدى در سيماى رهايى :

اين هفته بخش دوم داستان گرديه سپهسالار و خردمند كه در دوران هرمزد و پسر او خسرو پرويز ميزيسته را خواهم گفت كه او خواهر خردمند بهرام چوبين بوده و در پند و اندرز به برادر خود اوج هوشمندى خود را نشان ميدهد سرانجام با گستهم كه دايى خسرو پرويز بوده پيوند زناشويى ميگيرد و پس ازمدتى گستهم را از بين ميبرد و به درگاه خسرو پرويز راه ميابد و سرانجام همسر خسرو ميشود

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 10 اسفند 1394 ساعت 21:50

رسانه