شنبه 4 تير 1401 Saturday 25 June 2022 25 ذی‌القعده 1443
خبرهای تازه

حماسه زنان در شاهنامه همراه با سعید اوحدی بخش بیستم

بخش بيستم  از جُستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از سيماى رهايى :اين هفته همچنان در دوران اسكندر هستيم كه در ادامه زنان دلاور شهر هروم و سرنوشت فغستان دختر كيد هندى به نخستين فرمانرواى زن در شاهنامه آشنا خواهيم شد بنام قيدافه كه اسكندر فاتح ايران و هند را به زانو و زارى ميكشاند

اين بانوى بزرگ پادشاه اندلس بوده ، از هفته هاى  گذشته شرحى از ( ناهيد ، دلارا و روشنك ) برده شده ، در بخش نوزدهم ادامه دوران اسكندر و درخشش زنان شهر هروم كه رزمنده بودند و همچنين داستان دختر كيد هندى كه نامش فغِستان است و بانوى اسكندر ميشود  را گفتيم و هفته هاى پيش همراه بوديم با سه بانوى گرانمايه در داستان اسكندر كه نخست ناهيد كه همسر داراب و مادر اسكندر ميباشد و روشنك دخت داراب كه همسر اسكندر و سرانجام دلارا كه مادر روشنك است ، همچنين  در هفته هاى گذشته از كتايون همسر گشتاسپ ، نخست نام او ناهيد بود و پدرش  قيصر روم  نام كتايون را براى او برگزيد ، او مادر چهار فرزند كه دو پسر و دو دختر به نامهاى اسفنديار ، پشوتن ، به آفريد و هماى ميباشد ، در هفته هاى پيشتر  با منبژه  دخت افراسياب و داستان پيشگام شدن منيژه در ابراز عشق به بيژن پهلوان ايرانى همراه بوديم  و همچنين  بانو گشسپ دخت دلاور و خردمند رستم كه همسر گيو پهلوان و مادر بيژن ميباشد را بر شمرديم و بهره گرفته ام از داستان بانو گشسپ نامه با تصحيح بانو روح انگيز كراچى و شرح پيوند گرفتن بانو با گيو و همچنين پرورش دادن فرامرز  برادر كوچكش توسط او و همچنين دلاوريهاى بانو ، در هفته هاى پيش نيز از فرنگيس همسر سياوش و مادر كيخسرو ، دخت خردمند افراسياب ، شرح فداكارى ، وفادارى ، از جان گذشتگى و عشق او را به فرزند و همسر سخن گفتيم كه در اين سلسله گفتارها پس از شهرناز و ارنواز با حماسه سمن ناز آشنا شديم و سپس فرانك كه فرخنده و خردمند و مادر فريدون و آنگاه با سهى و آرزو و آزاده كه همسران تور و سلم و ايرج بودند و سپس با ماه آفريد كه پرستن كه پرستنده ايرج بود و پس از كشته شدن ايرج بدست سلم و تور كه برادران او بودند فريدون متوجه ميشود كه ماه آفريد از ايرج بار داراست و پس از دوران باردارى دخت ماه چهرى از او زاده ميشود كه تا هنگام شوى جستن با پشنگ پيوند گرفته ميشود و سرانجام منوچهر يا مينو چهر كه منوش چهر هم گفته شده از او به يادگار ميماند ، منوچهر در اصل نوه دخترى ايرج ميباشد ، پس از اينكه منشور حقوق بشرى منوچهر را بر شمردم به نهمين بانويى كه در شاهنامه از او ياد شده اشاره داشتم ، همسر سام كه مادر زال ميباشد و مادر بزرگ رستم ، و دو هفته گذشته در پيوند با بانوى بانوان شاهنامه ( البته به باور من ) سخن گفتم كه سيندخت يا سئين دخت نام داشت ، مادر بزرگ رستم و مادر رودابه و همسر مهراب كابلى كه پيام آور صلح است و با نقش شايسته خود از جنگ جلوگيرى ميكند و سپس از تهمينه دخت شاه سمنگان نام برديم كه از رستم در يك شب رويايى بار دار ميشود و سهراب زاده ميشود و سپس ازگردآفريد دخت دلاور گژدَهَم فرمانده سپيد دژ و نبرد گردآفريد با سهراب سخن گفته شد و سپس ازمادر برزو كه از داستانهاى الحاقى شاهنامه ميباشد نام برديم كه در منظومه بسيار شيوا و دلنشين برزونامه كه عطايى رازى در سده پنجم به نظم آورده نام مادر برزو كه همسر سهراب بوده شهرو آورده شده ، در ادامه از بانوى حماسه ساز ديگرى نام برده سد  كه جريره نام اشت ، همسر سياوش و مادر فرود و دخت پيران ويسه و از فرنگيس مادر بزرگترين پادشاه آرمانى شاهنامه كه كيخسرو ميباشد و از كتايون سخن گفتيم و از ناهيد و روشنك و دلارا و از فغستان و زنان شهر هروم  و امشب از قيدافه نام خواهم برد  پيروز باشيد

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top