دوشنبه 6 تير 1401 Monday 27 June 2022 27 ذی‌القعده 1443
خبرهای تازه

حماسه زنان در شاهنامه فردوسی همراه با سعید اوحدی از سیمای رهایی 05-07-2015 قسمت هشتم

درود : بخش هشتم از جستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از سيماى رهايى امشب همراه هستيم با رودابه همسر زال و مادر رستم ( رود بمعنى فرزند و آبه به مفهوم تابناك ميباشد ، پس رودابه بعنى فرزند تابناك ) و خواهيم ديد كه براى نخستين بار در كتابى مادر بخاطر بزرگ بودن جنين نميتواند زايمان طبيعى داشته باشد  و پزشك محبور ميشود به شكافتن پهلو بچه را بيرون بياورد و سپس زخم را بدوزد ، نام اين عمل رستمينه ميباشد كه به سزارين مشهور است ، به اين بيتها توجه فرماييد :

 

فرو ريخت از ديده سيندخت خون     كه كودك ز پهلو كى آيد برون

بيامد يكى موبد چيره دست     مر آن ماه رخ را به مى كرد مست 

شكافيد بى رنج پهلوى ماه       بتابيد مر بچه را سر ز راه

چنان بى گزندش برون آوريد      كه كس در جهان اين شگفتى نديد

شبان روز مادر ز مى خفته بود   ز مى خفته و هش از او رفته بود

چو از خواب بيدار شد سرو بن    به سيندخت بگشاد اب بر سخن 

اين جستار در ادامه هفته هاى گذشته پس از شهرناز و ارنواز با حماسه سمن ناز آشنا شديم و سپس فرانك كه فرخنده و خردمند و مادر فريدون و آنگاه با سهى و آرزو و آزاده كه همسران تور و سلم و ايرج بودند و سپس با ماه آفريد كه پرستن كه پرستنده ايرج بود و پس از كشته شدن ايرج بدست سلم و تور كه برادران او بودند فريدون متوجه ميشود كه ماه آفريد از ايرج بار داراست و پس از دوران باردارى دخت ماه چهرى از او زاده ميشود كه تا هنگام شوى جستن با پشنگ پيوند گرفته ميشود و سرانجام منوچهر يا مينو چهر كه منوش چهر هم گفته شده از او به يادگار ميماند ، منوچهر در اصل نوه دخترى ايرج ميباشد ، پس از اينكه منشور حقوق بشرى منوچهر را بر شمردم به نهمين بانويى كه در شاهنامه از او ياد شده اشاره داشتم ، همسر سام كه مادر زال ميباشد و مادر بزرگ رستم ، و هفته گذشته در پيوند با بانوى بانوان شاهنامه ( البته به باور من ) سخن گفتم كه سيندخت يا سئين دخت نام داشت ، مادر بزرگ رستم و مادر رودابه و همسر مهراب كابلى كه پيام آور صلح است و با نقش شايسته خود از جنگ جلوگيرى ميكند و در ملاقات با سام پدر زال نه تنها با او دست ميدهد بلكه او را در آغوش ميگيرد و سرانجام دو دلداده بهم ميرساند

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 14 تیر 1394 ساعت 20:05

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top