جمعه 30 ارديبهشت 1401 Friday 20 May 2022 18 شوال 1443
خبرهای تازه

حماسه زنان در شاهنامه فردوسی همراه با سعید اوحدی از سیمای رهایی 28-06-2015 قسمت هفتم

درود : بخش هفتم از جستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از سيماى رهايى اين هفته بانوى بانوان سيندخت مادر رودابه و همسر مهراب كابلى و مادر بزرگ رستم  اين جستار در ادامه هفته هاى گذشته پس از شهرناز و ارنواز با حماسه سمن ناز آشنا شديم و سپس فرانك كه فرخنده و خردمند و مادر فريدون و آنگاه با سهى و آرزو و آزاده كه همسران تور و سلم و ايرج بودند و سپس با ماه آفريد كه پرستنده ايرج بود

و پس از كشته شدن ايرج بدست سلم و تور كه برادران او بودند فريدون متوجه ميشود كه ماه آفريد از ايرج بار داراست و پس از دوران باردارى دخت ماه چهرى از او زاده ميشود كه تا هنگام شوى جستن با پشنگ پيوند گرفته ميشود و سرانجام منوچهر يا مينو چهر كه منوش چهر هم گفته شده از او به يادگار ميماند ، منوچهر در اصل نوه دخترى ايرج ميباشد ، پس از اينكه منشور حقوق بشرى منوچهر را بر شمردم به نهمين بانويى كه در شاهنامه از او ياد شده اشاره داشتم  ، همسر سام كه مادر زال ميباشد و مادر بزرگ رستم ، و اما امشب در پيوند با بانوى بانوان شاهنامه ( البته به باور من ) سخن خواهم گفت كه سيندخت يا سئين دخت نام دارد ، مادر بزرگ رستم و همسر سام كه مادر زال ميباشد و مادر بزرگ رستم ، و اما امشب در پيوند با بانوى بانوان شاهنامه ( البته به باور من ) سخن خواهم گفت كه سيندخت يا سئين دخت نام دارد ، مادر بزرگ رستم و مادر رودابه و همسر مهراب كابلى كه پيام آور صلح است و با نقش شايسته خود از جنگ جلوگيرى ميكند و در ملاقات با سام پدر زال نه تنها با او دست ميدهد بلكه او را در آغوش ميگيرد و سرانجام دو دلداده بهم ميرساند ، هنگام خوش

آخرین ویرایش در یکشنبه, 07 تیر 1394 ساعت 15:02

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top