چاپ کردن این صفحه

اخبار تصویری ازتجمع مردم اهواز

تجمع مردم اهواز جلوی استانداری برای اعتراض به وضعیت هوامردم باشعارهای با این همه سرمایه والا خجالت داره ...خواستار رسیدگی مقامات به وضع موجود شدند.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 بهمن 1393 ساعت 12:44

رسانه