چاپ کردن این صفحه

حماسه زنان در شاهنامه فردوسی همراه با سعید اوحدی از سیمای رهایی 03-05-2015 قسمت دوم

درود و هنگام خوش : بخش دوم حماسه زنان در شاهنامه فردوسى را پيشكش دارم به دوستان گرامى و در اين بخش آشنا خواهيم شد با ارنواز و شهرناز دو دختران جمشيد شاه كه نقش اصلى را در سرنگونى ضحاك ايفا نمودند ، و هنگامى كه راه فرار او را به آفريدون و كاوه آهنگر نشان ميدهند ، با ما باشيد

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 13 ارديبهشت 1394 ساعت 22:25

رسانه