چاپ کردن این صفحه

درباره ما

درود بر ياران گرامى و بازديدكنندگان از سامانه راديو فرهنگ در هركجاى اين گيتى فراخ دامن كه زندگى را سپرى مينماييد و چه بسا هم اكنون  به برنامه مهر و دوستى گوش فرا ميدهيد ، راديو فرهنگ تلاش دارد با ارائه برنامه هاى گوناگون از جمله فرهنگى ، هنرى ، ادبى ، تاريخى و سياسى بتواند گامهايى هر چند ناچيز در راستاى پر بار نمودن جنبش سكولار دمكرات مردم ايران بردارد ، راديو فرهنگ فرياد رساى آزاديخواهان و باورمندان به اجراى ميثاق بين المللى حقوق بشر ميباشد و از همين روى با همكاران پرتوان و خردمند در زمينه هاى گوناگون دست همكارى دراز نموده و با گفت و شنودهاى سازنده باانديشمندان و مبارزان راه آزادى در تقويت اين روند كوشا ميباشد ، با ما همراه باشيد

 

آخرین ویرایش در جمعه, 17 بهمن 1393 ساعت 17:58