چاپ کردن این صفحه

يادها و ماندگارها هر هفته از راديو فرهنگ ، تهيه و اجرا بانو رفعت

يادها و ماندگارهاى اين هفته از راديو فرهنگ ، تهيه و اجرا بانو رفعت : در گراميداشت چهارمين سال خاموشى استاد مهندس همايون خرم نوازندهٔ ویولن، موسیقی‌دان و آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی و آشنايى با چكيده اى از

زندگى پربار و هنرى وى .
همچنين در زادروز زنده ياد فرهاد مهراد خواننده، آآهنگ‌ساز و نوازندهٔپاپ راک برنامه ويژه اى در گراميداشت وى تهيه گرديده كه توجه دوستان را به شنيدن آن جلب مينمايم

آخرین ویرایش در دوشنبه, 04 بهمن 1395 ساعت 20:08

رسانه