چاپ کردن این صفحه

اولد سانگس برنامه اى ويژه از راديو فرهنگ همراه موسيقيدانان برجسته منصور تهرانى و پرويز مريخى

 
اين هفته در كنار همكار خوب راديو راديو فرهنگ آقاى پرويز مريخى برنامه پر شنونده اولدسانگس را همراه با منصورتهرانى ترانه سرا و فيلمساز را اجرا نموديم و اينبار آقاى مريخى با ياد جرج مايكل خواننده بزرگ كه بسيار زود از

ميان ما رخت بربست برنامه را آغاز نمودند و ترانه مشهور كريسمسى كه گذشت با صداى جرج مايكل پخش گرديد ، توجه دوستان را به شنيدن اولد سانگس يا ترانه هاى قديمى خاطره انگيز جلب مينمايم