چاپ کردن این صفحه

اولدسانگس يا ترانه هاى خاطرانگيزدرآخرين برنامه راديو فرهنگ سال ٢٠١٦

اولدسانگس يا ترانه هاى خاطر انگيز از راديو فرهنگ : همراه هستم با پرويز مريخى موسيقيدان و منصورتهراني ترانه سرا و فيلم ساز و يادى از گذشته هاى پربار موسيقى در جهان ، در اين ويژه


برنامه منصور تهرانی ترانه سرا و فيلمساز و سرپرست رادیو فرهنگ به همراه پرویز مریخی موسيقيدان به معرفی آثار كلاسيك و پر ارزش و پخش ترانه هايى از هنرمندان مشهور بين المللى كه با شرح زندگى آنها همراه است ميپردازند

رسانه