دوشنبه 18 اسفند 1399 Monday 8 March 2021 24 رجب 1442
خبرهای تازه

اخبار جنبش كارگرى و خيزش هاى مردمى همراه با منصور اسانلو در بيست و يكمين روز از ماه خرداد


درود و مهر بسيار : از راديو فرهنگ اخبار جنبش كارگرى و خيزش هاى مردمى را هر هفته همراه با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش كارگرى و سنديكايى را پى خواهيم گرفت ، اين برنامه در بيست و يكمين روز از ماه خرداد ويژه داده

شد به حادثه تروريستى ١٧ خوداد در تهران و نفش سپاه و جمهورى اسلامي در آن بر اساس شواهد موجود و فرمان خامنه اى در اوج ياس و نااميدى در آتش به اختيار ، در ادامه گفتگو به هشدار جدى نيروهاى ملى و مترقي در كردستان كه افرادى با حمايت سپاه براى داعش تبليغ ميكنند توجهى نشده در اين عمليات تعداى از هموطنان از جمله چند فعال صنفى و مدنى كه براى خواسته هاى خود به مجلس رفته بودند كشته شده اند ... ، توجه دوستان را به شنيدن اين گفتگو جلب مينمايم

آخرین ویرایش در یکشنبه, 21 خرداد 1396 ساعت 21:59

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top