دوشنبه 6 تير 1401 Monday 27 June 2022 27 ذی‌القعده 1443
خبرهای تازه

بخش دهم منظومه سام نامه از راديو فرهنگ در برنامه اى از سعيد اوحدى

با درود و هنگام خوش ، بخش دهم از مجموعه شيوا و دلنشين سام نامه را در اختيار دوستان علاقه مند قرار ميدهم ,سام نامه منظومه اى است از خواجوى كرمانى استاد حافظ بزرگوار كه شرح زندگى عاشقانه سام و با پريدخت دختر فغفور چين ميباشد ، در برنامه امروز پس از گرفتار شدن سام و شبى كه با پريدخت بسر برد ، در قلعه خانه بند ميشود ( زندانى ميشود ) و

سرانجام توسط دختر قلعه بان كه قمر رخ نام داشته و شيفته سام شده بوده آزاد ميشود و سپس براى ديدن پريدخت به قصر وى ميرود كه مانند خورشيدى بر بالاى بام است و سام در پايين قصر درمانده قرار گرفته و داستان پر شر و شورى بوجود آورده ميشود ، گفتم در هفته هاى پيش براى دوستان كه از پيوند اين دو دلداده زال زاده ميشود و سپس رستم از پهلوى رودابه دختر مهراب كابلى پا به جهان جهنده ميگذارد ، سام پدر بزرگ رستم است اين منظومه ١٤٠٠ بيت ميباشد و به كوشش دكتر ميترا مهرآبادى تصحيح شده و در ٨٠٥ رويه ( صفحه ) گردآورى شده در اين بخش از نخستين ديدار اين دو دلداده سخن خواهيم گفت و گرفتار شدن سام بدست فغفور چين پدر پريدخت ،براى دوستان ياد آور شوم كه سام نامه هشتمين نامه از مجموعه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور است كه براى دوستان بر شمرده ام ، در برنامه هاى پيش بترتيب : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگير نامه ، برزو نامه ، شهريار نامه و بهمن نامه كه بيان آنها كه حدود دوسال به درازا كشيده و امشب با بخش نهم سام نامه همراه دوستان هستم
سام نامه منظومه اى جذاب و دلنشين كه تلاش دارد شكوه زن در استقلال راى و عشق را بيان كند و در اين راستا دلداده هاى بسيارى را خواهيم شناخت كه سام و پريدخت از آن جمله ميباشد ، اين داستان هشتمين منظومه از جستارهاى گرانمايگان ميباشد ، در بخش هشتم از پرينوش و مهر افروز سخن داريم و يافتن سام پسر عموى خويش را كه قلوش نام دارد و همچنين دو دختر عمو پرينوش و پريدخت به ديدار يكديگر ميروند و زمينه فراهم آورده ميشود تا سام بتواند پريدخت را ملاقات كند و همچنين در هفته هاى گذشته آگاه شديم پس از ماجراهاى شگفت انگيزى كه بر سر راه سام قرار ميگيرد سرانجام وى پادشاه خاور زمين ميشود و مهر افروز دخت پادشاه سابق خاوان شيفته سام ميشود و از او كام دل ميخواهد ، دخت ديگرى بنام شمسه خاورى كه با ديدن رخ سام عاشق وى شده بر سر راه او قرار ميگيرد و رقابتى است بين دختران كه بار ديگر عالم افروز از راه ميرسد و قصد ربودن سام را دارد ، اما دل سام بسوى پريدخت كه دختر فغفور چين است در پرواز است و به عاشقان دلخسته خود پاسخ رد ميدهد همچنين د از گرفتار شدن سام بدست عالم افروز و عاشق شدن سام به پريدخت كه تنها تصوير او را بر پرده اى در كاخ عالم افروز مى بيند و سپس ادامه داستان و حركت سام در جستجوى پريدخت ، هفته هاى پيشتر از زاده شدن سام و ديدار با منوچهر شاه و پروانه گرفتن براى شكار و سپس گرفتار شدن در تاريكى و گم كردن راه و رسيدن به باغى كه عالم افروز منتظر او ميباشد كه در خم كمند عشق سام گرفتار شده و بقيه ماجرا... و در جايى كه خواجو از شاهنامه بهره گرفته و نوشته كه فردوسى فرمايد ، و سپس در ستايش خرد و شكل گيرى كهكشانها و سرانجام كره زمين و پديد آمدن گياه و جانداران و انسان با ديدگاهى پژوهشگرانه به نظم كشيده است و آنگاه در دوران كيومرث كه بشر از غار نشيني به دامنه كوهها سرازير ميشود و به تهيه غذا و پوشاك ميپردازد پس از كيومرث نوه وى هوشنگ به تخت مينشيند چون پدر هوشنگ كه سيامك نام داشته بدست بد مايگان ديو سيرت كشته شده ، در دوران هوشنگ شهر نشينى شكل ميگرد و آتش به دست انسان مهار ميگردد كه جشن سده از دوران هوشنگ است ، پس از چهل سال پادشاهى تخت به فرزند وى كه تهمورث نام داشته ميرسد و بشر به ذوب فلزات و درست كردن تيشه و اره كه يادگار هوشنگ بوده دامنه وسيعترى ميبخشد و به آموختن زبان و نوشتن دست ميابد و ادامه داستان را كه برتخت نشستن جمشيد است كه دوران درخشندگى بوده و در زمان جمشيد است كه كاخ و گرمابه ساخته ميشود و جامعه به چهار گروه تقسيم ميشود ، پس از رفتن به آسمان و بازگشت به زمين اين روزفرخنده نوروز خوانده ميشود و اكنون در دوران شيفتگى سام بر پريدخت رسيده ايم و هفته ديگر در بخش دهم داستان را پى خواهيم گرفت سام نامه را در ادامه گرشاسب نامه ، بانوگشسب نامه ، فرامرزنامه ، جهانگير نامه ، شهريار نامه ، برزو نامه ، بهمن نامه و اكنون سام نامه ، در نخستين بخش اين منظومه آشنا شديم با خواجوى كرمانى و شرح چكيده اى از زندگى و آثار وى و دانسته باشيم كه خواجو زاده كرمان بوده و در شيراز چون استادى گرانمايه بر حافظ شيرين سخن تاثير شگفتى ميگذارد كه حافظ خود در بيتى به استاد خود اشاره دارد ، از خواجو دوازده اثر با ارزش بدستمان رسيده كه شامل نظم و نثر ميباشد ، كه جزييات آنها را بر شمرده ام

آخرین ویرایش در دوشنبه, 29 شهریور 1395 ساعت 11:59

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top